aktual 11/2012

tak začněme..  :)

ol.denik: Spor na Sv. Kopečku: trestní oznámení na radnici a přezkoumání komise        banální zprávička otevírající překvapivě mnoho otázek: • proč odbory magistrátu řádně neprověřily zda se jedná či nejedná o pozemek s charakterem veřejného prostranství, funkční pěší průchod, nebo tradiční cestu - součást historické urbanistické struktury (vše jmenované má být chráněné ve veřejném zájmu)? • má obec vlastnit takový pozemek jako prostorovou rezervu pro vedení sítí? • jak to, že selhala komise městské části, která má zajišťovat zájmy obyvatel? • pokud byla stanoviska některých odborů magistrátu negativní (neumím si představit že by OKR souhlasil), jak to že rada a zastupitelstvo prodej schválili? podnikají se nápravné kroky, aby veřejný zájem na průchodnosti uličky byl zajištěný v novém územním plánu? • obecně - jak magistrát hájí veřejný zájem? je rozhodování pod skutečnou demokratickou kontrolou? • odborně - jak můžeme přispět k hájení chráněných hodnot jako profesní skupina?

 

Namiro - magistrát a parkovací dům na Hynaisově

• konečně pěkný postmoderní dům v Olomouci
• přerušuje pás zeleně Čechových sadů a navazající vilové čtvrti

• most do magistrátu = olomoucký upgrade pojmu 'tunel'
• ničení veřejného prostoru .. ukousnutý chodník na Palackého ve prospěch vozovky

 

dům palackého 22
• modernistická fasáda v drobném měřítku
• ustoupené přízemí vytváří krytý a bezpečný prostor u tramvajové zastávky - co právě arogantní investor zničil u Prioru vytváří malý investor na úkor prodejní plochy o 2 zastávky dál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• pro srovnání nově upravená (zúžená) zastávka tramvaje u prioru

ad.) dům palackého 22:

dyž jsem dům poprvé uviděl, zažil jsem něco jako nával radosti. Radosti z toho, že vznikají stavby, které mohou být tak přirozené a samozřejmé ve svém začlenění do městského kontextu, že reakce na okolní urbanistickou i architektonickou situaci je účelná, pravdivá a prostá, pravdivá je i artikulace konstrukčního systému. Vážně, je radost stavbu ohmatávat očima nejprve na pocitové úrovni a následné ohmatání analytické ukáže i vnitřní kompoziční kvality zde klasicizujícího průčelí - stačí si do fasády zkusit vykreslit pomocné úhlopříčky (všichni známe mj. z analýzy Corbusierova domu pro Josephinu Bakerovou). Myslím, že dům předčí i spoustu NPÚ vybraných pozitivních příkladů novostaveb v historickém prostředí - čímž si dovoluji upozornit na zajímavou webovou adresu, kde různé novostavby z Olomouce komentoval Mgr.Kubeš. Jsou tam - pohříchu trochu neúplně - příklady z celé republiky, stačí klikat na odkazy na mapě. Adresa je: "http://www.npu.cz/novostavby/"

záměr domova pro seniory

návrhu komunitního plánu sociálních služeb 2013-2015: Opatření 4.2 - Příprava vzniku nového domova pro seniory rodinného typu s kapacitou cca 50 lůžek ... Aktivity vedoucí k naplnění: · Získání místa (pozemku), který bude vhodný pro výstavbu nového domova pro seniory (2013 - 2014)  · Získání dotací na výstavbu nového domova pro seniory (2013 - 2015)  · Zahájení výstavba nového domova pro seniory (2015) ... Předpokládané výstupy: Bude zpracována projektová dokumentace a bude zahájena stavba nového domova pro seniory s kapacitou cca 50 míst ...

tp: ... s nebo bez architektonické soutěže?

ad.) dům palackého 22, jak se to přihodilo

Za nejcennější považuji, že investor, pan Mikulička z Mohelnice, ke kterému jsem se náhodou dostal v pokročilém stádiu stavby, se nechal přesvědčit o nešťastnosti původně realizované podoby (viz.příloha), která vznikla bez spolupráce s architektem a byla inspirována jedním obchodem v Barceloně (foto). Vysvětloval mi to otřesem, který utrpěl při prohlídce domu známého v Praze, kde se architekt převedl ve "špatném světle", a zařekl se, že toto u sebe nedopustí. Vedli jsme diskuse, co je pěkné a co ne. Argumentoval, že mnou uváděný příklad nepodařené architektury v blízkosti tohoto místa se mu může třeba líbit. Udělal jsem celou řadu variant, kdy jsem se pokoušel ustát již draze vybetonované obloučky na stropních deskách. S pomocí kolegy

ad Šantovka

KAO Vážení kolegové, dovoluji si Vás upozornit na otevřený dopis primátorovi v souvislosti s plánovanou výškovou budovou na Šantovce od sdružení Za krásnou Olomouc, přesněji profesora Šváchy. Dále mne zaujal web www.olstavby.cz. Takto se při vzniku charakterizoval: Dne 23.7.2012 byl oficiálně  spuštěn provoz nového webu  www.olstavby.cz, který si klade za cíl informovat širokou veřejnost o nových stavbách a připravovaných projektech na území města Olomouce. Webové stránky nabízí svým návštěvníkům možnost seznámit se se stavbami připravovanými, rozestavěnými a dokončenými. U každé stavby mohou občané vyjádřit svůj názor v diskuzi či hlasováním (líbí se mi/nelíbí se mi), které určuje celkové hodnocení všech nových olomouckých staveb. Součásti nového webu jsou také fotogalerie jednotlivých projektů. Všem návštěvníkům je umožněno přidávat vlastní fotografie a spolupodílet se tak na vytváření  galerií reflektujících vývoj staveb. S novým webem získává odborná i široká veřejnost možnost pohodlně na jednom místě sledovat vývoj jednotlivých projektů  a zároveň vzniká prostor pro společnou diskuzi a hodnocení nových staveb.  Byť to zatím nemá příliš dokonalou formu, považuji to za zajímavý monitoring dění v našem oboru okolo nás. Připomíná mi to myšlenku, kterou jsem před lety nazval „stavby s rodokmenem“. Spočívala v mém přání, aby se shromáždilo o co možná nejvíce stavbách (i připravovaných, potenciálních), které ovlivňují naše prostředí v Olomouci a okolí, jak vznikaly, kdo byl investorem, jaké bylo zadání, kdo se na nich podílel projekčně (autorsky!), jaký byl průběh realizace, u veřejných zakázek investiční náklady (rozpočtové, skutečné realizační), komentáře dotčených osob, investora, zadavatele, uživatele, projektanta a nakonec i hodnocení odborníků i laiků. Mohlo by to i sloužit jako reference jednotlivých architektů, investorů, stavebních firem, napomáhat veřejnosti se orientovat v této problematice (proč se to takto postavilo, a je toto krásné, současné, „moderní“?) a i případně se pak obracet na architekta své krevní skupiny.  
________________________________

V těchto souvislostech si kladu otázky:
·      máme se jako profesionálové aktivně (kolektivně?) vyjadřovat k tématu stavby třetí výškové budovy, kterou se podle všeho pokusí developer protlačit územním rozhodnutím před nabytím platnosti nového územního plánu?
·        co o tom víme?
o  citát z tiskové zprávy z roku 2009 (celá v příloze): Účast na projektu Olomouc Šantovka je pro architekty velkou výzvou, protože budou stavět v těsné blízkosti centra historického města. „Není město v celé střední Evropě, které má takovou rozvojovou plochu s tak velkým potenciálem. Šantovka je ideální místo pro zrod nové čtvrti,“ dodal Krupauer. Vizualizace výškové stavby stažena z internetu asi z této doby:
o  citát profesora Šváchy: …Stavět však pětasedmdesátimetrovou věž na hranici památkové rezervace, v tom podle mého názoru žádná odvaha nespočívá. Nepůjde o nic jiného než o nezodpovědný a neodpustitelný hazard. celé viz http://www.zmenaplanu.cz/products/rostislav-svacha-silueta-olomouce-je-ohrozena/#!, kde je tento zákres, vycházející z původního návrhu nového územního plánu  

o  Primátor v dopise odpovídajícím na petici, kterou lidé okolo prof. Šváchy zorganizovali uvádí ...celý text viz. http://www.krasnaolomouc.cz/wp-content/uploads/2012/09/Odpověď_M_Novotného_petičnímu_výboru.pdf.
o  Oddělení územního plánování a architektury údajně nikdy neopustilo kladné stanovisko k výškovým stavbám (nejsem si jist co bylo přineseno (předneseno?) na jednání rady jako stanovisko Odboru koncepce a rozvoje).      Poslední vývoj zpracovávání územního plánu zmiňuje primátor na závěr výše uvedeného dopisu.
·         tedy mi z toho vychází, že se vrcholní politici města rozhodli podpořit výškovou dominantu na tomto místě, za předpokladu „architektonického řešení na nejvyšší úrovní soudobé architektury v evropském i světovém měřítku“
·         domnívám se, že by měla být jasně postavena otázka, pakliže developer podá žádost o územní povolení na tuto výškovou stavbu, jak bude Rada města Olomouce posuzovat toto náročné kritérium
·         domnívám se, že by toto téma mělo být medializováno, aby naplnění této podmínky, kterou si rada uložila, proběhlo před očima odborné i laické veřejnosti
·         domnívám se, že je potřeba rozkrývat mechanizmy, které ve městě a kraji (!) nefungují ve prospěch občana a zachování objektivních hodnot, jinými slovy vytrvale poukazovat na absenci silného městského architekta, absenci podpory vytváření kvalitní architektury budované z veřejných prostředků formou soutěží a podobně

Co si o tom myslíte Vy? Nebudou se nás třeba naše děti a vnuci jednou ptát, proč jsme tomu přihlíželi, zda nám to nevadilo. Budeme jim odpovídat v duchu našich rodičů, že jsme je chtěli zajistit do jejich života a neriskovat nepřízeň vlivných? Že jsme podepsali petici proti výškovým stavbám a více se nedalo dělat?
Neměl by „cech architektů“ žijící v tomto městě a okolí (jak bych si přál, aby KAO v podstatě fungoval) vzkázat politikům: tak ukažte, co vám investor předložil v rámci žádosti o územní rozhodnutí a jakým způsobem hodláte posuzovat, zda se jedná o „architektonické řešení na nejvyšší úrovní soudobé architektury v evropském i světovém měřítku!? S přátelským pozdravem Martin Lubič
 

ad Šantovka

rozhovor: Pavel Zatloukal: Mrakodrap na Šantovce? Necitlivá stavba, která tam nepatří
vizualizace:  http://olomoucky.denik.cz/galerie/vez-na-santovce.html?mm=4182092
info:     idnes     ol. deník     archiweb


o
d Davida Helcela: PŘÁTELÉ*ČTU SI NAŠE PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Z ROKU 2003 . . . MYSLÍME-LI HO VÁŽNĚ, NEMÁME PODLE MĚ JINOU MOŽNOST, NEŽ SE VYJADŘOVAT ALESPOŇ K TĚM NEJZÁSADNĚJŠÍM A NEJDISKUTOVANĚJŠÍM OLOMOUCKÝM STAVBÁM* NEJEN ODPOVĚDNĚ, KOMPETENTNĚ, KREATIVNĚ, KONCEPČNĚ A TRANSPARENTNĚ - ALE HLAVNĚ VEŘEJNĚ* VÍCEKRÁT JSEM ZAŽIL, JAK SLOŽITÉ JE DOBRAT SE MEZI NÁMI JAKÉHOSI JEDNOTNÉHO HLASU .... NAVIDĚNOU V LEDNU U CAESARA ... více viz klub

"MRAKODRAP" OČIMA PAVLA ZATLOUKALA

rozhovor Pavel Zatloukal - Daniela Tauberová pro Olomoucký denník
 
Postavit "mrakodrap" na Šantovce? Pak zvažme, zda ještě chránit starou Olomouc
 
Třetí "mrakodrap" by mohl v roce 2015 "ozdobit" panorama Olomouce. Odvážný projekt z pera britské architektonické kanceláře Benoy se postupně rýsuje na prahu historického jádra v budoucí moderní čtvrti Šantovka. Odvážný? Podle profesora Pavla Zatloukala, ředitele Muzea umění Olomouc a odborníka na architekturu 18. - 20. století, projev necitlivosti vůči historickému jádru Olomouce a důkaz upřednostňování lokálních a osobních zájmů nad hodnotami mnohem vyššími.
 
Co projektu, zejména představené výškové stavbě, vytýkáte? Proč vám vadí?
 
Vytýkám jí zásadní věc, která je platná tisíce let, a tou je nerespektování hierarchie hodnot. Jednou z podstatných součástí urbanismu - zásadní koncepční součásti města - je také formování jeho panoramatu. Tak jako urbanismus stojí výš nad architekturou, tak jako celá čtvrť stojí nad tím, jakou podobu mají mít jednotlivé domy. A celkové panorama Olomouce, jako historického, doposud dobře zachovaného města, je jeho velmi důležitou složkou, která musí stát nad zájmem lokálním nebo osobním. Nad snahou prosazovat svoji vlastní představu. Osobní ambice by měly být podřízeny něčemu vyššímu. Jde o spor v podstatě ideologický, a kdybych ho měl velmi zjednodušit, tak např. známý spor Klaus versus Havel.

Info o KAO s primátorem


Ve středu 9. ledna 2013 byla svolána schůzka KAO s hlavním tématem  výškové budovy na Šantovce.
Schůzky se z vlastní iniciativy zúčastnil i primátor města Martin Novotný, s potřebou probrat především tato témata:
1) nepřesné informace okolo osvětlení na Dolním Náměstí
2) přestavba Prioru a změnu regulačního plánu s ní související, pro zrušení podloubí
3) výškové stavby v Olomouci - "mrakodrap Šantovka"

K tématům bylo řečeno zhruba toto:
ad 1) osvětlovací tělesa na Dolním Náměstí je provizorium do doby než se podaří nalézt vhodný typ svítidel, který by bylo možno případně použít i na Horní Náměstí
ad 2) rozhodnutí o změně regulačního plánu v radě města bylo vyslyšení naléhavé žádosti autora přestavby, sdílí některé kritické připomínky, připomenul, že po realizaci plánované úpravy tramvajové trati budou koleje od objektu posunuty o cca metr dál
ad 3) zatím je na stole jen pár obrázků, pro další projednávání požaduje po investorovi více informací a podkladů.  

Závěrem dlouhé diskuse jsme se shodli na 3 okruzích, které budeme aktuálně rozvíjet:
1) diskuse o změně ve stávající struktuře OKR, o fungování složek s výstavbou a prosazování dobré architektury ve městě související (stavební a investiční odbor), pravidel hry při řešení významných věcí mezi politickou a odbornou reprezentací
2) podrobit kritické analýze předkládaný návrh územního plánu a pokusit se prosadit do něj co nejvíce prvků pro kvalitní urbanistický a potažmo architektonický rozvoj města
3) věnovat se aktivně tématu "třetího mrakodrapu"

M. Obenaus: z parteru Olomouce


Foto zásahu do Salmova paláce:
V 1.NP Salmova paláce došlo k brutálnímu zásahu do intaktního zdiva s osazením pseudohistorického výkladce. Za prosklením je vidět ztenčené zdivo, jeho zprohýbaný reliéf svědčí o urputné snaze zřídit zde výlohy, byť velmi plytké. Jedná se o zásah zcela proti zásadám památkové péče. Opakovaně nejsou v Olomouci uplatňována alespoň přibližně stejná kritéria při posuzování míry zásahů - bagatelní případy skončí na principiálním nesouhlasu NPU, zásahy takovéto razance jsou ale realizovány. Tyto rozpory se jiným investorům vysvětlovat nedají, sami ihned pochopí že míra jejich úspěšnosti nezávisí na objektivním posudku, takže jdou taky hledat vlivové cesty... Musím říci, že situace