STARONOVÉ MOSTY NA MORAVĚ • MASARYKOVA A KOMENSKÉHO, OLOMOUC

* oba mosty jsou součástí rozsáhlé akce “Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.B etapa”
* stávající mosty budou strženy a na jejich místě vyrostou nové na průtok 650 m3/s
* generálním investorem a pořizovatelem projektové dokumentace je Povodí Moravy, s.p.
* počítá se rovněž s vybudováním rekreačních náplavek (berem), dvou lávek pro pěší nebo “tesařikova” parku u Bey
* výsledkem bude ochrana centra před 200-300letou vodou (údaje se různí)
* v současnosti je vydáno stavební povolení (leden ‘13  >> zde ), a prováděčka zřejmě ve finále, čeká se na peníze
  z ministerstva (cca 900 mil.Kč), hotovo by mělo být r. 2018  
* další vizualizace obou mostů, náplavek a parku  >> zde  a  >> zde.
* prezentovaná podoba mostů je převážně výsledkem konstrukčně technického řešení (na návrhu obou mostů se nepodílel
  žádný architekt) – to je, zvl. u mostu na Masarykově hauptstrasse, dost velký průšvih
   návrh mostu Masarykova
* sepsal jsem tedy výzvu adresovanou vedení našeho města – pokud nebudete většinově proti, tak ji ještě před nejbližší radou (27.ledna ‘14) jménem KAO namailuji všem zastupitelům, radním a p. primátorovi, popř. ji ještě přečtu na nejbližším
zastupitelstvu (24.února’14)    .... díky za reakce
 
 
      Vážení zastupitelé, radní, pane primátore města Olomouce,
    chtěli bychom se vyjádřit k jedné ze zásadních plánovaných investic na území našeho města. Jedná se o II.B etapu zvýšení kapacity koryta řeky  Moravy, v jejímž rámci mají vyrůst dva “staronové” mosty – na Masarykově třídě a v Komenského ulici (u Bristolu). Nahradí stávající nevyhovující přemostění a svou dostatečnou průtoční kapacitou 650m3/s pomohou zajistit protipovodňovou ochranu centra Olomouce. Investorem obou mostů a objednatelem projektové dokumentace je Povodí Moravy, s.p.

    Všichni se určitě shodneme v tom, že funkční, konstrukčně technické i architektonicko estetické ztvárnění obou mostů by mělo odpovídat jejich výjimečnému umístění na samém dotyku s Městskou památkovou rezervací a na dvou komunikačně, urbanisticky i kulturně významných městských tepnách. Bohužel, návrhy a vizualizace prezentované v současnosti v médiích tato kritéria nenaplňují beze zbytku. Především most na Masarykově třídě, kde nosná železobetonová žebra (a zvláště to prostřední) výrazně vystupují nad povrch vozovky, evokuje spíše dálniční průtah než reprezentativní městský bulvár. Náležitou pozornost vyžaduje rovněž vybavení a design parteru mostů vč. mobiliáře, osvětlení, zábradlí, materiálů a barevnosti. Je známo, že návrh obou mostů je diktován množstvím striktních podmínek – malá výška nosné konstrukce, žádná podpora v korytě řeky, vyloučení horní konstrukce (oblouk, zavěšeni), neutrální vzhled konstrukce, převedení inženýrských sítí, intenzívní doprava vč. tramvají, etapovitá realizace. Ovšem právě tento zdánlivě úzký manévrovací prostor by měl být pro tvůrce opravdovou výzvou i spolehlivou inspirací.

    Dovolujeme si tedy apelovat na Vás, představitele našeho města, abyste přizvali do projekčního týmu zkušeného architekta nebo technického designera, který již prokázal své kvality na stavbách mostů, či jiných inženýrských konstrukcích, oceňovaných pro jejich vysokou architektonickou kvalitu (např. Mirko Baum, Roman Koucký apod.).

    Pravdou je, že v současnosti je na stavbu již vydáno stavební povolení a prováděcí dokumentace je zřejmě před dokončením. Nicméně doufáme, že investor, Povodí Moravy,s.p., bude ochoten na rozumné požadavky města Olomouce – budoucího vlastníka a správce mostu na Masarykově třídě, ještě přistoupit. Podobně tomu bylo již při řešení převedení inženýrských sítí přes mosty nebo spoluprací při výtvarném řešení veřejných ploch a zeleně na navržených náplavkách.

  Věříme, že Olomouc ještě může získat hezké mosty!
   Děkujeme Vám jménem klubu architektů Olomoucka.
 

    návrh mostu u Bristolu


* >>> a jinde to jde :   Jaroměř    Přerov    České Budějovice    Ústí nad Labem    Praha-Troja
 

* a co z akce má platit Stat. město Olomouc:

* náklady na tyto stavby asi ještě nejsou známé
* z letošního olomouckého rozpočtu na projektovou přípravu půjde  2,627 mil. Kč


vizualizace v článku: zdroj Olomoucky.denik.cz a iDnes.cz, autor Valbek, spol. s r.o.

komentáře

  • Bez komentáře
Please login to comment