Chronologický přehled událostí v kauze Šantovka Tower 2014 - 2016


říjen 2013
- v pořadí 1. souhlas památkového pracoviště olomouckého magistrátu pro Šantovka Tower

leden 2014
- v pořadí 1. rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje (KÚOK) ruší 1. souhlas magistrátní památkové péče

(Následné reakce investora, soudů a úřadů: Proti rozhodnutí byla uplatněna u krajského soudu žaloba, která byla zamítnuta 10.4. 2014, následně byla podána kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud zamítnul 8. července 2015.)

květen 2014
- investor opět spolu se statutárním městem Olomouc (SMOL) podal v pořadí 2. žádost o vyjádření na Odd. památkové péče olomouckého magistrátu
- žádost investora o vydání územního rozhodnutí; zahájené územní řízení stavební úřad přerušil do 30. 6. 2015 a následně do 31. 12. 2015

červen 2014
- v pořadí 2. zamítavé stanovisko Národního památkového ústavu (NPÚ)  

září 2014
- Zastupitelstvo města Olomouce schvaluje nový územní plán zakazující na podnět Ministerstva kultury jakékoli výškové dominanty na celém území města
- v pořadí 2. souhlas památkového pracoviště olomouckého magistrátu pro Šantovka Tower

únor 2015
- v pořadí 2. rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje (KÚOK) ruší 2. rozhodnutí magistrátní památkové péče http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/229-stanovisko-magistratnich-pamatkaru-k-santowka-tower-opet-zruseno-pro-nezakonnost
(Následné reakce investora, soudů a úřadů: proti rozhodnutí byla podána ke krajskému soudu žaloba, soud žalobu odmítl s tím, že odvolacím orgánem je Ministerstvo kultury; dále bylo podáno odvolání k Ministerstvu kultury, které jej zamítlo jako nepřípustné; žadatel podal proti zamítnutí odvolání rozklad - Ministr kultury 21.10.2015 podnět odložil. 22. 9. 2015 podal investor ústavní stížnost proti rozsudku NSS ze dne 8.7.2015 a usnesení KS ze dne 10.4.2014. Ústavní soud 14. 3. 2016 jeho stížnost zamítnul.)
- Krajský soud v Ostravě zrušil na žádost investora k 1.1. 2016 část olomouckého územního plánu regulující výškovou hladinu na stavebním pozemku Šantovka Tower (poněvadž regulace v územním plánu nebyla dobře odůvodněna)

březen 2015
- Magistrát města Olomouce zahajuje pořízení Změny č. II územního plánu Olomouce s cílem znovu nastavit výškové limity v lokalitě Šantovka

září 2015
SMOL podalo kasační stížnost a dožadovalo se posunutí termínu na 'opravu' územního plánu, Nejvyšší správní soud žádost zamítl s tím, že město může řešit situaci stavební uzávěrou
- Magistrát města Olomouce zveřejňuje návrh Změny č. II územního plánu Olomouce pro lokalitu Šantovka s novým výškovým limitem 27m a jednou dominantou 40m. V textu se dále jasně uvádí a odborně dokládá, že ŠTW by měla negativní vliv na historicko-umělecké hodnoty Olomouce – urbanistickou kompozici, panorama a charakteristický obraz města.

listopad 2015
- Rada města Olomouce uložila vypracování a projednání návrhu na vydání stavební uzávěry

prosinec 2015
- výběrová komise s převahou náměstků primátora a bez zastoupení odborníků na pam. péči potvrdila Mgr. Vlastu Kauerovou ve funkci šéfky magistrátních památkářů

leden 2016
- stavební úřad rozhoduje o zastavení územního řízení
- Ministerstvo kultury požaduje max. výškový limit pro zástavbu na Šantovce 23m a jakoukoli dominantu zcela odmítá

březen 2016
- byly předloženy Radě města připravené podklady pro vydání stavební uzávěry, rada si vyžádala dva doplňující právní posudky

duben 2016
- reorganizace na krajském úřadě ruší Odbor kultury - kompetence odvolacího orgánu památkové péče se přesouvají na Odbor strategického rozvoje kraje

květen 2016
- SMOL obdrželo druhý z vyžádaných právních posudků ke stavební uzávěře
- Podnět hnutí ProOlomouc Radě Olomouckého kraje, aby se zabývala nečinností Rady města Olomouce ve věci stavební uzávěry

3. června 2016
- v pořadí 3. souhlas památkového pracoviště magistrátu SMOL http://www.proolomouc.cz/wp-content/uploads/2016/07/stanovisko-STW-Kauerova-3.pdf

22. června 2016
- NPÚ, pracoviště Olomouc, zaslal Krajskému úřadu v Olomouci podnět k přezkumu 3. souhlasu magistrátních památkářů https://www.npu.cz/cs/uop-olomouc/pro-media/11491-stanovisko-k-zamyslene-vystavbe-santovka-tower-v-olomouci

24. června 2016
- Rada olomouckého kraje odložila podnět podaný kvůli nečinnosti Rady města Olomouce ve věci stavební uzávěry
2. srpna 2016 
- spolek Za krásnou Olomouc a Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví podaly společně podnět Památkové inspekci Ministerstva kultury

9. srpna 2016 
Rada města na svém zasedání opět nepřijala stavební uzávěru  http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/tiskove-zpravy/20018

komentáře

  • Bez komentáře
Please login to comment