Šantovka Tower: památková inspekce Ministerstva kultury se bude zabývat podnětem spolků


Podnět spolku Za krásnou Olomouc, asociace ASORKD a iniciativy Občané proti Šantovka Tower zaslaný památkové inspekci, která dozoruje činnost státní památkové péče, přinesl pozitivní reakci. 

Památková inspekce přešetří dodržování památkového zákona orgány památkové péče na olomouckém magistrátu a kraji a podnět předává i Ministerstvu vnitra, které dozoruje výkon veřejné správy.


komentáře

  • Bez komentáře
Please login to comment