Existuje právně Ochranné pásmo MPR Olomouc?

V současné době probíhá na olomouckém magistrátu řízení o určení právního vztahu OP MPR. Jinými slovy, posuzuje se, zda právně existuje ochranné pásmo Městské památkové rezervace Olomouc. 

Již v létě loňského roku podal Office Park Šantovka, s.r.o. krajskému úřadu návrh na vymezení ochranného pásma MPR Olomouc, neboť dle názoru společnosti toto právně neexistuje. 

Jedná se o velmi důležité řízení, které se týká nejen Šantovky Tower, ale dotýká se práv stovek vlastníků nemovitostí ležících v OP MPR i legitimity dosavadní právní praxe památkové péče. 

Jedním z důležitých podkladů, o které se rozhodování úřadů dosud opíralo, je právní rozbor z roku 2008.


komentáře

  • Bez komentáře
Please login to comment