• • • petice k Šantovce na zasedání zastupitelstva

• včera v předtuše možného zařazení petice do programu dnešního jednání, poslal jsem všem zastupitelům informativní dopis a text petice
• dnes od 9 hod. zasedání zastupitelstva, formou 'na stůl'  bylo v úvodu jednání zařazeno do programu projednání petice k Šantovce (ne jako samostatný bod, ale do bodu 'ostatní' )
• v tomto případě je nutné se přihlásit do diskuze do 15 min od schválení programu jednání .. přihlásit jsem se stihl z veřejnosti pouze já. dopoledne byli na zasedání viditelně přítomni občané - hodolanští, i odpůrci věžáku.. po obědě již v sále téměř nikdo nezbyl. 
• bouřlivá atmosféra při projednávání prodeje hodolanského divadla.. nová funkce kasíno. Velmi silná vystoupení hodolanských občanů, petice 1800 podpisů .. bez úspěchu .. viz zde
• projednání petice k Šantovce jako poslední bod programu .. moje jednoduché vystoupení..převážně jsem promítal nadhledové snímky jader historických evropských měst a jejich kontext.. diskutoval pan prof. Mezihorák (mírná podpora petici), poté vystoupení primátora Novotného (věc bude vzhledem ke své důležitosti projednána znovu na zastupitelstvu až investor požádá o územní rozhodnutí, věc bude důkladně odborně posouzena, pan primátor zrekapituloval vývoj od lednové návštěvy na KAO). Zastupitelstvo nepřijalo v této věci usnesení, s výjimkou zaslání odpovědi petentům .. tu zveřejním ihned jak ji obdržím.
• panu primátorovi byly předány hmotovky Šantovka Tower v 3D modelu města.. bude následovat schůzka a poté jejich zveřejnění.

DĚKUJI VŠEM SPOLU-PETENTŮM!


komentáře (2)

Please login to comment