• • • ad veřejný prostor • zimní stadión


příspěvek k tématu proměn a 'dopravácké' devastace veřejných prostorů v centu Olomouce.. jestli budeme projektovat kruhové objezdy jako bychom byli na periferii, a ne v samotném centru (na 'Ringstrasse'), budeme mít z centra periferii. 
Co konkrétně se tu navrhuje (a co je zrealizováno na Dobrovského, a co se připravuje pod Dómem) ... křižovatka je velikánská, pěšáci jsou honění daleko dokola a způsobem, který zde neodpovídá velkorysým pěším prostorům, ukrajuje se z ploch zeleně jako by jejich plocha i kompoziční hodnota nebyla pro prostředí důležitá (1,2). 
A to vše z veřejných peněz. K tématu bychom se měli vracet..
- - -
otázka pod čarou .. nedojde jednou veřejnou investicí (sport - hokej) k znehodnocení jiné sportovní městské aktivity (plavání pro veřejnost) zastíněním části venkovních bazénů a ploch pro relaxaci?


trochu vyhrocené příklady:
městský prostor a parter - křižovatka je plošně úsporná, malý průměr středu, zadlážděný střed - prostor je kontinuálně dlážděný, dopravní řešení vyznačuje grafika, chodníky přirozeně přiléhají k vozovce 
   x  
periferie (prostor a parter) - plošně velký dopravní uzel, střed vyplněný překážkou a 'uměním', chodníky daleko od křižovatky - velmi dlouhé, zbytková zeleň k údržbě

komentáře

  • Bez komentáře
Please login to comment