7 items tagged "akce"

Výsledky 1 - 7 z 7

Dům umění Ostrava • Zvi Hecker .. a další

Category: 2 - Blog
21. duben 2014

přednášky Olomouc • Horáček • Zatloukal

Category: 2 - Blog
17. únor 2014
24. 2. 18hod. • Cafe87 • Martin Horáček: ZA KRÁSNĚJŠÍ SVĚT • Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století
27. 2. 18hod. • Mozarteum • Pavel Zatloukal: BRNO, OLOMOUC A HRADEC KRÁLOVÉ V ČASECH MEZI WATERLOO A VERDUNEM - I. ČÁST

Den architektury • Olomouc • Prostějov • 3~6. 10.

Category: 2 - Blog
26. září 2013
>>> program      industriální architektura .. olomouc-holice .. prostějov .. CENA RUDOLFA EITELBERGERA

Pozvánka na Dny české architektury ve Vídni

Category: 2 - Blog
12. září 2013
přednášky: Projektil a FAM Architekti zájezd do Olomouce: Sluňákov (Projektil), náměstí (HŠH) arcibiskupský palác (HŠH)
více o akci na http://www.tschechische-architekturtage.info/ 
organizují: Eva Neumayerova, Jiří Koten   kontakt tel. +420777804553

workshop 29-30.6. Olomouc II

Category: 2 - Blog
1. červenec 2013
  komentář později ..

workshop 29-30.6. Olomouc

Category: 2 - Blog
20. červen 2013
připravuje Petr Jakšík a Szymon Rozwalka, zatím potvrdili účast Martin Navrátil (Úřad vlády ČR, odb. pro sociální začleňování, Proč Romové umí využívat veřejný prostor a proč nám to vadí), Petra Hlaváčková (architektura a psychoanalýza -> resume po Zabij Sveho Fuchse), studentka FA VUT Adéla Kyselová (projekt Soběstačný domov - městské farmy), doktorant FA VUT Jan Kristek (My a ti druzí. prostorová politika Ankary) 
https://www.facebook.com/events/117724611731605/
 
Žijeme v období rychlých změn a diverzity
Oslabeného „veřejného a umocněného „soukromí“.
V dějinách dosud nevídaného individualismu a svobody, a zároveň nevídané tolerance a lidských práv jednotlivce.
Když však přemýšlíme o městě, jsme pořád uvězněni v 19. Století.
Architektura má stále vyjadřovat trvanlivost a jistotu. Má vyzařovat bezpečí. Architektura má být stále jakousi definitivní odpovědí bez pochybností. Ne na „teď”, ale „navždy“. Bez pochybností.

Info o KAO s primátorem

Category: 2 - Blog
16. leden 2013

Ve středu 9. ledna 2013 byla svolána schůzka KAO s hlavním tématem  výškové budovy na Šantovce.
Schůzky se z vlastní iniciativy zúčastnil i primátor města Martin Novotný, s potřebou probrat především tato témata:
1) nepřesné informace okolo osvětlení na Dolním Náměstí
2) přestavba Prioru a změnu regulačního plánu s ní související, pro zrušení podloubí
3) výškové stavby v Olomouci - "mrakodrap Šantovka"

K tématům bylo řečeno zhruba toto:
ad 1) osvětlovací tělesa na Dolním Náměstí je provizorium do doby než se podaří nalézt vhodný typ svítidel, který by bylo možno případně použít i na Horní Náměstí
ad 2) rozhodnutí o změně regulačního plánu v radě města bylo vyslyšení naléhavé žádosti autora přestavby, sdílí některé kritické připomínky, připomenul, že po realizaci plánované úpravy tramvajové trati budou koleje od objektu posunuty o cca metr dál
ad 3) zatím je na stole jen pár obrázků, pro další projednávání požaduje po investorovi více informací a podkladů.  

Závěrem dlouhé diskuse jsme se shodli na 3 okruzích, které budeme aktuálně rozvíjet:
1) diskuse o změně ve stávající struktuře OKR, o fungování složek s výstavbou a prosazování dobré architektury ve městě související (stavební a investiční odbor), pravidel hry při řešení významných věcí mezi politickou a odbornou reprezentací
2) podrobit kritické analýze předkládaný návrh územního plánu a pokusit se prosadit do něj co nejvíce prvků pro kvalitní urbanistický a potažmo architektonický rozvoj města
3) věnovat se aktivně tématu "třetího mrakodrapu"