5 items tagged "kao"

Výsledky 1 - 5 z 5

Dnešní společná fotka

Category: 2 - Blog
19. únor 2014
- bez Tomáše Pejpka a Pavla Grasse, kteří se zdrželi na magistrátě.. a Otíka a Staška a Petra Malého kteří tam byli s námi

otevřený dopis architektů k výběrovému řízení na vedoucího OKR v Olomouci

Category: 2 - Blog
19. únor 2014

Vážený pane tajemníku Večeři,
 
formou otevřeného dopisu se na Vás obracíme s naléhavou žádostí.
 
Od 4. února do dnešního dne probíhá výběrové řízení na vedoucího odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ukazuje, že na funkci vedoucího odboru koncepce a rozvoje nejsou výběrovým řízením kladeny žádné odborné nároky na vzdělání či praxi. 
 
Tuto skutečnost považujeme za skandální vzhledem k tomu, že odbor koncepce a rozvoje má na starost vysoce odbornou a koncepční činnost. Ta zahrnuje územní plánování (OKR zastává funkci úřadu územního plánování - pořizuje územní a regulační plány ve své správní působnosti i podrobnější plánovací dokumentaci), má zajišťovat územně-technické, územně-ekonomické a demografické koncepce, má na starost dodržování ÚPD - především územního plánu a Regulačního plánu MPR při stavební činnosti, a dále by měl suplovat koncepční činnost městského architekta, neboť taková pozice není ve struktuře magistrátu vytvořena. Všechny uvedené činnosti vyžadují kompetence v oblasti urbanismu, územního plánování, legislativy, územní ekonomie, řízení strategického rozvoje apod.
 
Výběrové řízení, které naopak stanovuje pouze obecnou podmínku vysokoškolského vzdělání technického směru, připouští výběr osoby, která bude odborně pro funkci vedoucího odboru naprosto nedostatečně vybavena. Tím by pokračovalo, či dokonce se ještě prohloubilo ochromení činnosti OKRu dané dlouholetou praxí, kdy jsou do jeho čela jmenováni pracovníci bez dostatečného vzdělání a zkušeností. 
 
NASTAVENÍ PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ POTVRZUJE FAKTICKOU PARALÝZU ČINNOSTI ODBORU KONCEPCE A ROZVOJE A DOKLÁDÁ SKUTEČNOST, ŽE MĚSTO OLOMOUC NEMÁ POCTIVÝ ZÁJEM NA SVÉM ROZVOJI. 
 
My, níže podepsaní architekti působící v Olomouci a olomouckém regionu Vás žádáme o nápravu věci, která leží ve Vaší kompetenci. Žádáme Vás o zrušení takto ostudného výběrového řízení a vypsání řádného nového výběrového řízení.
Doporučujeme věc neuspěchat, znovu promyslet nyní často disfunkční strukturu úřadu, úkoly a kompetence, včetně zvážení role hlavního architekta, neboť špatně fungující úřad znamená stagnující město.
 
V Olomouci dne 19. 2. 2014
 
Martin Lubič, Radek Liška, Milan Obenaus, Petr Skoumal, Vítězslav Petr, Lucie Andrlová, Pavel Pecháček, Eva Blažková, Jan Šmoldas, Lukáš Blažek, Petr Malý, David Helcel, Otto Schneider, Petr Daněk, Tomáš Pejpek, Alice Michálková, Petr Nosál, Igor Bureš, Ondřej Spusta, Pavel Martinka, Stašek Žerava, Jan Polách, Radek Pavlačka, Lucie Vinterová, Lubomír Čech

členové Klubu architektů Olomoucka

Category: 2 - Blog
12. únor 2014
ke KAO se v r. 2014 opětovně nebo nově přihlásili: David Benda, Lukáš Blažek, Petr Brauner, Petr Daněk, Ivo Gerhard, Michal Giacintov, Pavel Grasse, David Helcel, Martin Lubič, Petr Malý, Pavel Martinka, Alice Michálková, Petr Nosál, Milan Obenaus, Tomáš Pejpek, Jan Polách, Pavel Pospíšil, Otto Schneider, Ondřej Spusta  (19)
 

KAO • ČLENSTVÍ • WEB

Category: 2 - Blog
9. leden 2014

Ahoj kolegové a příznivci KAO, máme za sebou rok fungování tohoto blogu. Blog má daleko k tomu, aby byl dokonalý, m.j. mu chybí zrcadlení na Facebooku, málokdo zde na články reaguje, ale přesto - myslím že se nám daří dostávat alespoň do povědomí odborné veřejnosti zajímavá témata. Přinejmenším návštěvnost o tom svědčí. Chtěl jsem s tím na podzim seknout, ale někteří z Vás mě přemluvili.. takže pokračujeme. Podle návrhu Ondry se udělaly drobné změny v grafice a funkcích webu, další by měly ještě přibýt, plus stručné profily členů KAO s odkazy a kontakty.
Obracím se na Vás v té souvislosti se třemi body:

1
Prosím všech 23 zakládajících členů KAO z dubna 2003, aby se znovu přihlásili - obnovili své členství v Klubu architektů Olomoucka. Důvodem je, že řada členů se činnosti KAO dlouhodobě neúčastní, a nezdá se tedy fér aby byli s činností KAO spojováni.


Vyzývám všechy architekty a urbanisty, nebo kolegy z příbuzných profesí (krajináře, zahradní architekty, historiky architektury apod.) z Olomouckého regionu - pokud souhlasíte s prohlášením KAO  >>zde , a máte zájem se spolu s námi setkávat a spolupracovat, či naši činnost jen pasivně podporovat, velmi rádi Vás mezi sebou uvítáme.

3
Náklady na www.KAOL.cz budou letos cca 7000,- Kč. Máte-li chuť podpořit jeho fungování, prosím o skromné příspěvky. Jména přispěvatelů budou podle jejich vlastního přání zveřejněna či nezveřejněna.Info o KAO s primátorem

Category: 2 - Blog
16. leden 2013

Ve středu 9. ledna 2013 byla svolána schůzka KAO s hlavním tématem  výškové budovy na Šantovce.
Schůzky se z vlastní iniciativy zúčastnil i primátor města Martin Novotný, s potřebou probrat především tato témata:
1) nepřesné informace okolo osvětlení na Dolním Náměstí
2) přestavba Prioru a změnu regulačního plánu s ní související, pro zrušení podloubí
3) výškové stavby v Olomouci - "mrakodrap Šantovka"

K tématům bylo řečeno zhruba toto:
ad 1) osvětlovací tělesa na Dolním Náměstí je provizorium do doby než se podaří nalézt vhodný typ svítidel, který by bylo možno případně použít i na Horní Náměstí
ad 2) rozhodnutí o změně regulačního plánu v radě města bylo vyslyšení naléhavé žádosti autora přestavby, sdílí některé kritické připomínky, připomenul, že po realizaci plánované úpravy tramvajové trati budou koleje od objektu posunuty o cca metr dál
ad 3) zatím je na stole jen pár obrázků, pro další projednávání požaduje po investorovi více informací a podkladů.  

Závěrem dlouhé diskuse jsme se shodli na 3 okruzích, které budeme aktuálně rozvíjet:
1) diskuse o změně ve stávající struktuře OKR, o fungování složek s výstavbou a prosazování dobré architektury ve městě související (stavební a investiční odbor), pravidel hry při řešení významných věcí mezi politickou a odbornou reprezentací
2) podrobit kritické analýze předkládaný návrh územního plánu a pokusit se prosadit do něj co nejvíce prvků pro kvalitní urbanistický a potažmo architektonický rozvoj města
3) věnovat se aktivně tématu "třetího mrakodrapu"