4 items tagged "koncepce"

Výsledky 1 - 4 z 4

inzerce • obklad metra ze Šternberka

Category: 2 - Blog
23. leden 2014
iDnes.cz >> Strop sálu je k nerozeznání od stanic metra, Šternberk ho rozprodává
šablony prodává městském informačním centru • autoři ideje - masparti

Nápad vznikl ve spolupráci s mladými architekty O. Spustou, P. Martinkou a P. Jakšíkem, které ředitel MKZ RNDr. Libor Svoboda oslovil se záměrem zatraktivnění interiéru stávající knihovny. "Už při vstupu nás upoutal podhled, který všichni známe z pražského metra", říká Petr Jakšík, jeden z tří mladých architektů a dodává, že ihned chtěl mít alespoň jeden kousek doma. Podhled sálu, který je součástí šternberského "kulturáku" kde sídlí i knihovna, je totiž sestaven z legendárních hliníkových šablon, kterými je obložena řada stanic pražského metra linky A. Tento podhled by jinak nejspíše skončil ve sběrných surovinách; sál totiž brzy projde nákladnou rekonstrukcí. Příležitost mít pár těchto originálních retro kousků doma máte teď i Vy: město Šternberk rozjíždí prodejní sbírku, ze které bude financována nová podoba šternberské knihovny.

anotace:  Budova Městského kulturního centra ve Šternberku je dílem architekta Vladimíra Kalivody. 

omyly primátora Novotného • k diskuzi • bude aktualizováno!

Category: 2 - Blog
14. leden 2014
1
Na prosincovém zastupitelstvu jsem kritizoval, že Stat.město Olomouc nezajistilo objektivitu správního řízení o ŠTW, které proběhlo na Oddělení památkové péče magistrátu. Primátor reagoval: Vystupující vznášeli podnět, že bychom měli zasáhnout do toho procesu z hlediska toho, jestli to rozhodnutí bylo učiněno na základě dostatečných podkladů a podobně. Předpokládám, že je to hlavní úloha krajského úřadu, aby toto bylo posouzeno.

Pan primátor se mýlí. Městská památková rezervace Olomouc je předmětem památkové ochrany. Historické jádro je jedním z hlavních 'statků', které město spravuje (vedle nemovitostí, infrastruktury, organizací apod.). Památkově chráněné jádro je ve svém celku veřejným statkem, i když je tvořeno i soukromými nemovitostmi. 
 
Podle § 2 odst. 2 zákona o obcích "Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem."  A dále slib zastupitele: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." 

Ochrana památkové hodnoty (a samozřejmě i komerční hodnoty) historického jádra není nějakou libovůlí zastupitelů, radních a primátora, ale je jim uložena zákonem. 

Primátor pochybuje, že by město mělo hájit svůj zájem ve správním řízení, a dodává, že to je věc krajského úřadu.
- Tím říká: my, samospráva, jsme tady úplně kničemu (všechny zájmy objektivně posoudí a ochrání stát).
- Přestože jsme právní laici, víme, že platí zásada "jestli máš co říct, řekni to hned". Jinak řečeno - jestli neuvedeme ve správním řízení důležité skutečnosti, ačkoliv jsme k tomu vyzváni, v dalších krocích (třeba při odvolání) už k nim nemusí správní orgán či soud přihlédnout.
To znamená - město Olomouc se svou vědomou nečinností ve správním řízení vzdalo možnosti hájit veřejný zájem - ochranu historického jádra.


2
Primátor uvedl:  Jsem přesvědčen, že celá řada stanovisek Národního památkového ústavu v minulém období k územnímu plánu, nebo Ministerstva kultury ČR k územnímu plánu jsou pro toto město nepřijatelná. Jestliže město mělo představu, že jedna z os rozvoje města by mohla být kolem třídy Kosmonautů a třeba i v lokalitě Šantovka, tak řada stanovisek těchto orgánů tuto variantu neumožňují, pro mě je vážnou otázkou, zda v tuto chvíli akceptovat jiná stanoviska Ministerstva kultury, třeba k výškovým hladinám nebo jiným parametrům po celém území města Olomouce
 z návrhu ÚP: fialová: 6-7 podlaží, tmavá fialová a modrá: 8-9 podlaží
Pan primátor, který má osobně na starost Odbor koncepce a rozvoje a přípravu územního plánu, zřejmě přehlédl, že v novém územním plánu je navrženo:
• podél třídy Kosmonautů výšková hladina 19/23m - to je 6-7 podlaží, a 25/29 m a 29 m - to je 8-9 podlaží
• na ploše bývalého Mila výšková hladina 19/23m - to je 6-7 podlaží
Není pravda, že by nový územní plán 'škrtil' investory a neumožnil rozvoj centra !


3
Je to pro mě komplexní téma, které se netýká jenom toho jednoho objektu a pokusím se v řádu týdnů přijít s nějakým

Hanácká kasárna - mělo by se město angažovat?

Category: 2 - Blog
2. listopad 2013
Sleduji zprávy o chystaném prodeji Hanáckých kasáren,
přemítám, zda by se zde mělo město angažovat. Třeba se pokusit bezbariérově propojit přes tento objekt parkovací dům
v Koželužské. Není tohle úkol pro OKR?   http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/hanacka-kasarna-v-centru-olomouce-armada-uz-nechce-20131031.html

otázky • náměstí

Category: 2 - Blog
6. červen 2013
vybrané ze včerejší diskuze u Caesara • zkuste prosím odpovědět

1     funguje koncepce 'obývacího salónu' od HŠH?  co s rozporem mezi noblesní tváří městského prostoru, a praktickou
       a lidovou podobou jeho užívání?
 
2     stojí zato dokončit po deseti letech Horní náměstí jako autorské umělecké dílo instalací lamp od HŠH?
 
3     výměna lamp za nyní zvažovaná světla dál oslabí charakter náměstí. je taková ne-koncepce žádoucí?  
 
4     měly by být Horní a Dolní náměstí sjednocené  (způsobem nasvětlení, dlažbou, mobiliářem) nebo rozlišené ?  

5     je scénické nasvětlení fasád a kašen a ztemnělá plocha náměstí nadále přijímanou koncepcí? pokud ne,
       jakou koncepcí má být nahrazena?
 
6     měly by tyto náměstí být sjednocené se zbytkem veřejných ploch městské památkové rezervace?
 
7     proč nikdo z magistrátu nehlídá, nezajišťuje a nekoordinuje koncepci, provedení a kvalitu změn veřejných prostorů
       v MPR (jiných hlavních prostorů)?  zde zde zde zde zde zde zde atd.
 
8     stojí představitelé města u městských investic o dobrou architekturu? proč jsou rozhodovací procesy nastaveny
       tak, že vznik kvalitního uměleckého díla téměř vylučují?
 
9     proč architekti podepisují s městem smlouvy, které jim nezaručují jakoukoliv kontrolu nad výsledkem svého úsilí?
 
10    proč se připouští, aby autoři návrhů nezpracovávali prováděcí dokumentaci, nebo aby tato dokumentace nebyla
       vůbec zpracovávána? proč se musí architekti - autoři děl - doprošovat, aby mohli provádět autorský dozor?