7 items tagged "památková ochrana"

Výsledky 1 - 7 z 7

Informace o Šantovka Tower, OP MPR a smlouvě o tramvajové trati z r. 2010

Category: 2 - Blog
25. leden 2017

Dokumenty o přezkumném řízení k souhlasu památkové péče pro Šantovka Tower, o ochranném pásmu Městské památkové rezervace a ke smlouvě mezi městem a SMC Development a.s. z r. 2010, získané z magistrátu na základě žádostí o informace:
• žádost
• rozhodnutí 
• informace ze stavebního úřadu - řízení o výjimce z odstupových vzdáleností
• informace z odboru památkové péče magistrátu - o přezkumném řízení k ŠTW a řízení o ochranném pásmu MPR
• informace z magistrátu o memorandu SMC Development


Smlouva mezi městem a SMC Development a.s. z r. 2010 o tramvajové trati, zavazující město k podpoře stavby městské čtvrti (kde je navržena Šantovka Tower):
• smlouva schválená zastupitelstvem a důvodová zpráva
• projednání smlouvy v zastupitelstvu 14. 9. 2010 - bod jednání č. 15, str. 31
• hlasování zastupitelstva o smlouvě - hlasování č. 21


Dokumenty o přezkumném řízení k souhlasu památkové péče pro Šantovka Tower a o ochranném pásmu Městské památkové rezervace získané z NPÚ Olomouc na základě žádostí o informace:
• dotaz NPÚ Olomouc ohledně průběhu přezkumného řízení
• žádost NPÚ Olomouc o prověření naplňování usnesení proti nečinnosti krajského úřadu
• žádost NPÚ Olomouc o informace na odbor památkové péče magistrátu k OP MPR
• odpověď odboru památkové péče magistrátu k OP MPR

Olomouc • lampy • aktuálně

Category: 2 - Blog
24. březen 2014
iDnes: Památkáři sepsuli lampy na spojnici náměstí. Na to Horní se prý nehodí  >> zde
Deník: Horní náměstí otestuje tyto lampy. Primátor je pro, architekt nesouhlasí  >> zde

tisková zpráva NPÚ Olomouc k výměně osvětlení na Horním náměstí  >> zde 
" Statutární město Olomouc připravuje výměnu veřejného osvětlení na Horním náměstí v Olomouci. Současné lampy mají nahradit stožáry s lampami Philips UrbanStar, čtyři nové stožáry se navrhují před východní a západní průčelí budovy radnice.

Národní památkový ústav konstatuje, že nepovažuje za vhodné, aby před východní a západní průčelí radnice byly osazeny další stožáry veřejného osvětlení, protože by se staly pohledovou zábranou a především v noci jejich světlo znemožňovalo plnohodnotné vnímání uměleckých a uměleckořemeslných detailů radnice (např. renesanční lodžie na východním průčelí). Zároveň se domníváme, podle shromážděných důkazů, že uvažovaná výměna nepřinese zvýšený světlený komfort a znehodnocuje architektonické řešení, které vzešlo ze soutěže na úpravu Horní náměstí v roce 1995, jež byla opakovaně oceněna i v mezinárodním měřítku. ... "

Olomouc • lampy • vyjádření Jana Šépky

Category: 2 - Blog
19. březen 2014

KAO publikuje vyjádření kolegy Jana Šépky k znovu aktuální otázce lamp na Horním náměstí v Olomouci. 
O lampách se lze dočíst   >> zde  i  >> zde     
Že jsou 'plácačky' či 'urbanstary' po více než 10 letech náležitě horké dokládá to, že výměnu lamp na Hoprním náměstí zařadil
nově zvolený olomoucký primátor mezi několik svých priorit.z tisku • Havířovské nádraží půjde k zemi • další obrat?

Category: 2 - Blog
23. únor 2014

Literární noviny : Nádraží v Havířově: Bourat - nebourat - bourat - ...   >> zde
iDnes: Havířovské nádraží půjde k zemi. Radu k demolici přesvědčil ministr  >> zde

.
. Ministr dopravy Antonín Prachař z ANO navrhl Dozorčí radě Českých drah obnovit zastavený projekt výstavby nového dopravního terminálu v Havířově. Rada ho poslechla a demolici ve čtvrtek schválila. Ještě v prosinci přitom tvrdila, že na výstavbu nového nádraží nejsou peníze a stará budova zůstane.

z tisku • téma staré x nové z pera architekta Jana Bendy

Category: 2 - Blog
7. leden 2014
Jan Benda: Život a smrt české architektury   >> zde 

".. Není to architektonický jazyk fasád, co k nám promlouvá. Nejsou to ani vizuální symboly, které nám umožňují si k domu vytvořit autentický vztah. To, co k nám opravdu promlouvá, je jazyk reflektující názory a hodnoty naší současné doby. Unikátní a dobrý architektonický návrh nepoznáte podle tvarové rozmanitosti a materiálové bohatosti, ale podle jeho integrity – podle toho, do jaké míry se návrh nebo hotový dům shoduje s tím, v co věříme. Kvalitu architektonického návrhu musíme hledat v rovnováze mezi filozofickým, technickým a estetickým řešením domu. Redukovat ho jenom na jeho estetickou kvalitu znamená redukovat ho na pouhé stavební dílo. "

zrušení 'urbanisticko-památkářského' bodu v ZÚR Olomouckého kraje

Category: 2 - Blog
2. říjen 2013
Na žádost hejtmana pana ing. J. Rozbořila projednalo a rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj 23. 9. o zrušení bodu 92.13 dosud platného znění:

Pro ochranu historických panoramat je nutné výškově omezit novou zástavbu, přitom výška a objem musí v řešené lokalitě respektovat hmotovou skladbu stávající většinové zástavby. Velké komerční plochy nákupních a zábavních center je nutno umísťovat mimo památkově chráněná území a mimo pohledově exponovaná místa z hlediska dálkových panoramatických pohledů.

z tisku • diskuze o památkové péči s panem Chupíkem

Category: 2 - Blog
29. srpen 2013
v Olomouckém deníku  >>> zde