4 items tagged "právo"

Výsledky 1 - 4 z 4

tisková zpráva Zeleného kruhu • návrh MŽP • méně veřejné kontroly, více byrokracie

Category: 2 - Blog
29. březen 2014
tisková zpráva asociace ekolologických organizací Zelený kruh: Návrh ministerstva životního prostředí - méně veřejné kontroly, více byrokracie   >> zde

" Ministerstvo životního prostředí skrytě chystá nejrozsáhlejší omezení občanských práv od listopadu 1989. Před takovým krokem na dnešním jednání s náměstkyní Peštovou a náměstkem Manou důrazně varovali zástupci asociace ekologických organizací Zelený kruh.

Úředníci MŽP navrhují vyloučit všechny nevládní organizace ze všech správních řízení o projektech s významnými dopady na životní prostředí [1]. Pouze těm, kdo splní omezující podmínky, mají být přiznána některá z dosavadních práv [2]. Nová byrokracie tak odradí především místní občany od připomínkování otevření dolu, stavby přehrady, skládky či třeba chemičky v jejich sousedství. V budoucnu by se častěji rozhodovalo jen mezi investorem a úředníkem za zavřenými dveřmi, a rozšířil by se tak prostor pro korupci. ....  " 

MŽP vede nově ministr Richard Brabec, člen hnutí ANO 2011

z tisku • OTP 50 let po skončení modernismu

Category: 2 - Blog
26. březen 2014
snaha změnit stavební předpisy - vyhlášku OTP (26/199Sb.) - 50 let po skončení modernismu alespoň v Praze >> zde  a  >> zde

participace veřejnosti • otázky

Category: 2 - Blog
16. únor 2014
Dobrý den vážená občanská sdružení,


obracím se na Vás, neboť jsem zjistila, že právě vaše sdružení figurovala v některých známých stavebních kauzách. Tímto bych Vás chtěla požádat, zda byste mohli věnovat 5 minut zodpovězení několika krátkých otázek pro vědeckou práci, která se týká vyhodnocení možné účasti veřejnosti na procesech dle stavebního zákona.

Především se mi jedná o implementaci Aarhuské úmluvy do právního řádu České republiky, proto bych se ráda zeptala na jednotlivé body, které by měly být implementovány:1. Je dle Vašeho názoru zajištěna v procesech dle stavebního zákona (nemyslím tím jen řízení, ale i územní plánování a další) účast veřejnosti (tedy i občanských sdružení) v jejich počátečních fázích?2. Je dle Vás v praxi účast veřejnosti dostatečně účinná v těchto procesech?z tisku • dům v Kutné Hoře kazil panorama • s ŠTW nesouhlasí česká pobočka ICOMOS • rozpravy o právu na FINMAG • veřejné piáno

Category: 2 - Blog
3. prosinec 2013
iDNES.cz: Jak se bourá panelák. Dům v Kutné Hoře kazil panorama   >> zde   "O tom, že musí dům pryč, se mluví posledních deset až patnáct let. Stojí na okraji historického jádra města a narušoval pohled na jeho panorama. Navíc není v dobrém technickém stavu," vysvětlil starosta Ivo Šanc

ČTK-ARCHIWEB: S výškovou budovou Šantovka nesouhlasí česká pobočka ICOMOS   >> zde
  "Stavba (budovy Šantovka Tower), pokud bude realizována, se velmi rušivě uplatní v dosud působivém panoramatu města. Ve všech pohledech z okolní krajiny bude svou výškou a hmotou potlačovat historické městské dominanty a rušivě se uplatní rovněž v pohledech z historických prostor města," sdělil dnes ČTK předseda Českého národního komitétu ICOMOS Josef Štulc. 
    Projekt Šantovka Tower je podle Štulce v navržené výšce a hmotě pro historickou Olomouc naprosto nepřijatelný. "Výška stavby není odůvodnitelná žádnou prokazatelnou nutností. Navržená funkce nemá žádný ideový nadnárodní či nadregionální význam, jež by dominanci stavby opodstatnil a její ryze komerční ztvárnění nepřinese městu žádnou novou pozitivní architektonickou kvalitu," upozornil. 
    Mezinárodní sdružení ICOMOS je hlavním odborným poradcem UNESCO, které Olomouc díky Sloupu Nejsvětější Trojice zapsalo na seznam světového kulturního dědictví. 
    "Projekt dál připravujeme, je kolem něj zbytečná hysterie. I díky Galerii Šantovka se ukazuje, že naše vizualizace odpovídá realitě. Nezávazný posudek magistrátu nám dal za pravdu. Nepředkládali jsme žádné manipulativní obrázky a myslíme si, že ten barák do Olomouce patří," řekl ČTK zástupce investora Richard Morávek. 

FINMAG.cz:  Základní slova 35: Rozprava o interpretaci politiky  >> zde     .. Za správu věcí veřejných nejsou zodpovědní pouze představitelé jednotlivých státních mocí (zákonodárné, výkonné a soudní), ale všichni občané státu. Ve volbách je představitelům moci svěřována toliko malá část odpovědnosti za stav věcí veřejných, většina této odpovědnosti zůstává na všech občanech státu. Jenom oni jsou tím suverénem, vládcem v zemi, ale jaksi se jim to stále nechce a nechce uvědomovat...

FINMAG.cz:  Základní slova 36: Rozprava o zájmu v právu   >> zde     „Veřejný zájem tomu chce.“ Novinářka Irena Válová citlivě rozpoznává nesnáz, kterou s sebou nese slovní spojení veřejný zájem. Co to je tenhle veřejný zájem? Není to náhodou jen korektnější synonymum pro státní zájem? Nebo ještě jiné zájmy? Co na to právník Aleš Pejchal? .... 
Autor: DENÍK/Jiří Kopáč
OLOMOUCKÝ.DENÍK.cz: Na olomouckém nádraží stojí první veřejné piano, můžete si zahrát  >> zde