2 items tagged "urbanismus"

Výsledky 1 - 2 z 2

zrušení 'urbanisticko-památkářského' bodu v ZÚR Olomouckého kraje - pokračování

Category: 2 - Blog
29. listopad 2013
22. 11. proběhlo  mimořádné zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje. Mimo jiné se jednalo o tom, zda zrušená část ZÚR (viz >>zde) bude znovu řešena v rámci 2. aktualizace Zásad (s platností zřejmě v roce 2015), nebo samostatně, což by umožnilo její dřívější schválení. Jaký výsledek byste si tipli?

Odkazuji na zasvěcený komentář Františka Johna z průběhu jednání >> zde   a audiozáznam z jednání  >>zde.
 
Podotknul bych, že podle mého názoru za zájmem zrušit onen bod v ZÚR a schválit jeho nové projednání co nejpozději je spíš případ prostějovského obchodního centra a nutnosti upravit tamní regulační plán, než olomoucké věžáky.

Zároveň stojí za to sledovat, jak lídři a politické strany v zastupitelstvech ruku v ruce pomáhají kontroverzním projektům, a ignorují veřejný zájem. Čest výjimkám.. v tomto případě jimi byli minimálně Pavel Horák (Koalice pro OK), zábřežský starosta pan František John (Koalice pro OK), paní poslankyně Jitka Chalánková (TOP09), Marian Jurečka (Koalice pro OK) a Bořivoj Šarapatka (TOP09)... ostatní statečné a 'neovlivněné', pokud se o nich dozvíme, rádi uvedeme.

zrušení 'urbanisticko-památkářského' bodu v ZÚR Olomouckého kraje

Category: 2 - Blog
2. říjen 2013
Na žádost hejtmana pana ing. J. Rozbořila projednalo a rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj 23. 9. o zrušení bodu 92.13 dosud platného znění:

Pro ochranu historických panoramat je nutné výškově omezit novou zástavbu, přitom výška a objem musí v řešené lokalitě respektovat hmotovou skladbu stávající většinové zástavby. Velké komerční plochy nákupních a zábavních center je nutno umísťovat mimo památkově chráněná území a mimo pohledově exponovaná místa z hlediska dálkových panoramatických pohledů.