6 items tagged "veřejný prostor"

Výsledky 1 - 6 z 6

územní plán • hnutí Duha: olomoučané žádají zachování zeleně na Neředínském horizontu, parcely už ale skoupili developeři

Category: 2 - Blog
11. duben 2014

hnutí Duha podalo námitku k upravenému návrhu územního plánu města, ve které požaduje ochranu zeleného horizontu
v Neředíně před developerskými projekty  >> zde 

Pro Duhu jsme zpracovali (P. Grasse a T. Pejpek) posudek na krajinářskou studii Neředínského horizontu v Olomouci (kolektiv autorů vedených doc. Ing. arch. Ivan Vorlem, CSc. z Katedry urbanismu a územního plánování ČVUT v Praze); studie tvoří podklad pro návrhy obsažené v územním plánu  >> posudek zde

Olomouc • lampy • aktuálně

Category: 2 - Blog
24. březen 2014
iDnes: Památkáři sepsuli lampy na spojnici náměstí. Na to Horní se prý nehodí  >> zde
Deník: Horní náměstí otestuje tyto lampy. Primátor je pro, architekt nesouhlasí  >> zde

tisková zpráva NPÚ Olomouc k výměně osvětlení na Horním náměstí  >> zde 
" Statutární město Olomouc připravuje výměnu veřejného osvětlení na Horním náměstí v Olomouci. Současné lampy mají nahradit stožáry s lampami Philips UrbanStar, čtyři nové stožáry se navrhují před východní a západní průčelí budovy radnice.

Národní památkový ústav konstatuje, že nepovažuje za vhodné, aby před východní a západní průčelí radnice byly osazeny další stožáry veřejného osvětlení, protože by se staly pohledovou zábranou a především v noci jejich světlo znemožňovalo plnohodnotné vnímání uměleckých a uměleckořemeslných detailů radnice (např. renesanční lodžie na východním průčelí). Zároveň se domníváme, podle shromážděných důkazů, že uvažovaná výměna nepřinese zvýšený světlený komfort a znehodnocuje architektonické řešení, které vzešlo ze soutěže na úpravu Horní náměstí v roce 1995, jež byla opakovaně oceněna i v mezinárodním měřítku. ... "

Olomouc • lampy • vyjádření Jana Šépky

Category: 2 - Blog
19. březen 2014

KAO publikuje vyjádření kolegy Jana Šépky k znovu aktuální otázce lamp na Horním náměstí v Olomouci. 
O lampách se lze dočíst   >> zde  i  >> zde     
Že jsou 'plácačky' či 'urbanstary' po více než 10 letech náležitě horké dokládá to, že výměnu lamp na Hoprním náměstí zařadil
nově zvolený olomoucký primátor mezi několik svých priorit.lampy a náměstí • texty pro MfDnes

Category: 2 - Blog
5. červenec 2013
Martin Lubič, Pavel Pospíšil, Tomáš Pejpek, František Chupík (NPÚ)

Martin Lubič • Výměna lamp na Horním náměstí v Olomouci
 
Jedná se o velmi zamotaný případ. Nacházíme se po Praze v druhé největší městské památkové rezervaci (MPR), mělo by se jednat o naše „rodinné stříbro“, a zatím z něj děláme tak trochu vzorkovnu dlažeb, uličních svítidel a mobiliáře, do které by nám chtěl navíc nakukovat „středně vysoký“ mrakodrap. 
 
Pokusme se v něm zorientovat. V prostoru Horního a Dolního náměstí by měly být po dokončení rekonstrukce Dolního náměstí podle platného projektu tři typy svítidel:
-    „sirky" (Thorn) na Horním Náměstí, které se zde místo "plácaček" z vítězného a mezinárodně oceňovaného návrhu
     „pražských architektů“ocitají jako kompromis vinou „pražských památkářů“ (viz. článek „Jak to bylo s lampami?“ od
     S. Juračkové, časopis ERA 21, č. 5, 2004)
-   „vysoké sloupy" (Philips) se směrovými reflektory na centrálním prostoru Dolního náměstí, které nemůže být pěší
     zónou, a autoři projektu jimi naplňují závazné normativní požadavky na intenzitu osvětlení
-    „malé sloupy“ (Philips) v propojovacím krčku mezi oběma prostory, neplést s Philips Urbanstar.
 

• • • ad kruháče • M. Obenaus

Category: 2 - Blog
23. květen 2013

... všiml jsem si Tvé poznámky na webu KAOl ke kruháčům - nejsem dopravák, na kruháči na Dobrovského jsem se podílel jen na úpravě povrchů a parteru po diskuzích s NPU - ale právě jsem se vrátil z oblíbené Itálie, a tak jsem jenom chtěl konstatovat, že na okruhu kolem historických hradeb i menších měst než je Olomouc, je docela pravidelně systém

• • • ad veřejný prostor • zimní stadión

Category: 2 - Blog
3. duben 2013

příspěvek k tématu proměn a 'dopravácké' devastace veřejných prostorů v centu Olomouce.. jestli budeme projektovat kruhové objezdy jako bychom byli na periferii, a ne v samotném centru (na 'Ringstrasse'), budeme mít z centra periferii. 
Co konkrétně se tu navrhuje (a co je zrealizováno na Dobrovského, a co se připravuje pod Dómem) ... křižovatka je velikánská, pěšáci jsou honění daleko dokola a způsobem, který zde neodpovídá velkorysým pěším prostorům, ukrajuje se z ploch zeleně jako by jejich plocha i kompoziční hodnota nebyla pro prostředí důležitá (1,2). 
A to vše z veřejných peněz. K tématu bychom se měli vracet..
- - -
otázka pod čarou .. nedojde jednou veřejnou investicí (sport - hokej) k znehodnocení jiné sportovní městské aktivity (plavání pro veřejnost) zastíněním části venkovních bazénů a ploch pro relaxaci?