12 items tagged "záměry"

Výsledky 1 - 12 z 12

z tisku • Kraj má zájem o Hanácká kasárna. Chce tam archiv, obchod i Evropský dům

Category: 2 - Blog
27. červenec 2014
článek z Deníku.cz  >> zde

reakce na FB ProOlomouc  >> zde 
... O kasárna by mělo armádu požádat především město Olomouc. Ne kvůli prodejně regionálních potravin, Evropskému domu nebo jiným nápadům, které působí jako když pekli pejsek s kočičkou dort, nebo jako plán na dotační pomník. Ale především kvůli tomu, že město bude muset někam přesunout své úředníky z prodaných domů a z drahého nesmyslu NAMIRO. Kasárna jsou skvěle přístupná nejen hromadnou dopravou, mají vlastní možnost parkování i potenciál pro veřejné funkce, jaký nemá a už nebude mít žádná stavba v centru Olomouce.

k tomu na KAO  >> zde 

Host (Jan Žůrek):
Tady nějaké příklady, jak jsou podobné budovy užívány pro kulturní a kreativní průmysly, aniž by tam byla nutná finanční injekce jen z veřejných rozpočtů - za zmímku stojí především projekt Nové synagogy v Žilině, která se renovuje za přispění dobrovolníků, dárců a to pod vedením lidí z kulturního uzlu Stanica: http://www.novasynagoga.sk/
V Plzni se v návaznosti na projektu ,,Evropského města kultury" renovuje řada prostor, které budou slouží jako rezidenční centra, ateliéry či multifunkční sály. V Brně se pracuje na projektu ,,Káznice", která by měla být sídlem nejen pro kulturní instituce, ale také pro designéry, architekty, kulturní manažery, tvůrce počítačových her, aj., více zde: http://www.culturenet.cz/aktuality/kreativni-brno-studie-proveditelnosti/n:15399/
Jak vidno, podobné věci se nemusejí dít jen v ,,Západní Evropě", ovšem debata o významu kulturních a kreativních průmyslů tady chybí. Byť má pro jejich rozvoj Olomouc mimořádný potenciál.

Olomouc • lampy • aktuálně

Category: 2 - Blog
24. březen 2014
iDnes: Památkáři sepsuli lampy na spojnici náměstí. Na to Horní se prý nehodí  >> zde
Deník: Horní náměstí otestuje tyto lampy. Primátor je pro, architekt nesouhlasí  >> zde

tisková zpráva NPÚ Olomouc k výměně osvětlení na Horním náměstí  >> zde 
" Statutární město Olomouc připravuje výměnu veřejného osvětlení na Horním náměstí v Olomouci. Současné lampy mají nahradit stožáry s lampami Philips UrbanStar, čtyři nové stožáry se navrhují před východní a západní průčelí budovy radnice.

Národní památkový ústav konstatuje, že nepovažuje za vhodné, aby před východní a západní průčelí radnice byly osazeny další stožáry veřejného osvětlení, protože by se staly pohledovou zábranou a především v noci jejich světlo znemožňovalo plnohodnotné vnímání uměleckých a uměleckořemeslných detailů radnice (např. renesanční lodžie na východním průčelí). Zároveň se domníváme, podle shromážděných důkazů, že uvažovaná výměna nepřinese zvýšený světlený komfort a znehodnocuje architektonické řešení, které vzešlo ze soutěže na úpravu Horní náměstí v roce 1995, jež byla opakovaně oceněna i v mezinárodním měřítku. ... "

Olomoucké mosty • aktuálně

Category: 2 - Blog
24. březen 2014
• KAO přednesl otevřenou výzvu na olomouckém zastupitelstvu 1. března 2014. Setkala se s podporou řady zastupitelů a
  nově pověřený radní pro OKR Jan Holpuch i hejtman Jiří Rozbořil přislíbili, že se kauzou začnou aktivně zabývat.
• KAO dále oslovil ředitele NPÚ v Olomouci, p. Mgr. CHupíka, ve věci možného přehodnocení jejich negativního stanoviska
  k horní konstrukci mostů. Reakce je sice opatrná, nikoli však a priori odmítavá:

Vážený pane architekte,
 nechal jsem shromáždit písemnosti, které máme k akci k dispozici. K podobě mostů jsme neměli závažnějších připomínek, akcentovalo se, že mosty nebudou vytvářet pohledovou zábranu v území směrem ke Klášternímu Hradisku. Více našich připomínek padalo k řešení břehů (použití původních obkladových materiálů, řešení náplavek a pod.). Požadavek na účast architekta jsme vznášeli v průběhu projednávání vícekrát.
 Samozřejmě přivítáme architektonickou soutěž nicméně máme obavu, zda jakákoliv oblouková konstrukce mostu na požadované rozpětí nevytvoří opravdu masivní a velmi vysokou konstrukci, která bude skutečnou pohledovou bariérou na MPR Olomouc nebo Klášter Hradisko. Při požadavku na 650 m3/s průtoku je také nemožné konstrukci řešit vespod mostovky.
 Lituji, že nemohu přinést konkrétnější vyjádření, ale to by odviselo od konkrétnějšího návrhu řešení arch. pojetí mostů. ...

• KAO informoval o novém vývoji situace kolegu arch. Antonína Nováka z ateliéru DRNH Brno, autora nevyužité studie mostů
  pro SMOl z r 2002.
• KAO kontaktoval pracovní skupinu pro soutěže při ČKA ve věci odborné pomoci při organizaci případné arch. soutěže na
  řešení mostů. Veřejná soutěž by časově zabrala 20-26 týdnů a finančně stála 1,7-3,2 mil. Kč.
• Před několika dny jsme obdrželi informaci od p.radního Holpucha:

Vážený pane architekte,
velice děkuji za Vaše informace obsažené v předešlých mailech. Rád bych Vás v krátkosti informoval o dosavadních krocích z naší strany.
 Ve věci mostů jsem se sešel s paní Mgr. Kauerovou, panem dr. Chupíkem a panem arch. Novákem, který je autorem prvotní

Olomouc • lampy • vyjádření Jana Šépky

Category: 2 - Blog
19. březen 2014

KAO publikuje vyjádření kolegy Jana Šépky k znovu aktuální otázce lamp na Horním náměstí v Olomouci. 
O lampách se lze dočíst   >> zde  i  >> zde     
Že jsou 'plácačky' či 'urbanstary' po více než 10 letech náležitě horké dokládá to, že výměnu lamp na Hoprním náměstí zařadil
nově zvolený olomoucký primátor mezi několik svých priorit.z tisku • Havířovské nádraží půjde k zemi • další obrat?

Category: 2 - Blog
23. únor 2014

Literární noviny : Nádraží v Havířově: Bourat - nebourat - bourat - ...   >> zde
iDnes: Havířovské nádraží půjde k zemi. Radu k demolici přesvědčil ministr  >> zde

.
. Ministr dopravy Antonín Prachař z ANO navrhl Dozorčí radě Českých drah obnovit zastavený projekt výstavby nového dopravního terminálu v Havířově. Rada ho poslechla a demolici ve čtvrtek schválila. Ještě v prosinci přitom tvrdila, že na výstavbu nového nádraží nejsou peníze a stará budova zůstane.

Olomoucké mosty - otevřená výzva

Category: 2 - Blog
6. únor 2014     Vážení zastupitelé, radní, pane primátore města Olomouce,

     chtěli bychom se vyjádřit k jedné ze zásadních plánovaných investic na území našeho města. Jedná se o II.B etapu zvýšení kapacity koryta řeky  Moravy, v jejímž rámci mají vyrůst dva “staronové” mosty - na Masarykově třídě a v Komenského ulici (u Bristolu). Nahradí stávající nevyhovující přemostění a svou dostatečnou průtoční kapacitou 650 m3/s pomohou zajistit protipovodňovou ochranu centra Olomouce. Investorem obou mostů a objednatelem projektové dokumentace je Povodí Moravy, s.p.

     Všichni se určitě shodneme v tom, že funkční, technické i estetické ztvárnění obou mostů by mělo odpovídat jejich výjimečnému umístění na samém dotyku s Městskou památkovou rezervací a na dvou komunikačně, urbanisticky i kulturně významných městských tepnách. Bohužel, návrhy a vizualizace prezentované v současnosti v médiích tato kritéria nenaplňují beze zbytku. Především most na Masarykově třídě, kde nosná železobetonová žebra výrazně vystupují nad povrch vozovky, evokuje spíše dálniční průtah než reprezentativní městský bulvár. Náležitou pozornost vyžaduje rovněž vybavení a design parteru mostů vč. mobiliáře, osvětlení, zábradlí, materiálů a barevnosti. Je známo, že návrh obou mostů je diktován množstvím striktních podmínek - malá výška nosné konstrukce, žádná podpora v korytě řeky, vyloučení horní konstrukce (oblouk, zavěšeni), intenzívní doprava vč. tramvají, převedení inženýrských sítí, etapovitá realizace. Ovšem právě tento zdánlivě úzký manévrovací prostor by měl být pro tvůrce opravdovou výzvou i spolehlivou inspirací.

     Dokladem budiž studie obou mostů, kterou si město Olomouc objednalo již v r. 2002 u brněnské architektonické kanceláře DRNH. Navržené řešení při své technické racionálnosti dosahuje zároveň i kvalit architektonických a estetických. Bohužel, tento hodnotný návrh skončil v šuplíku a jeho autoři nebyli k další účasti na projektové přípravě akce připuštěni.

     Pravdou je, že v současnosti je na stavbu již vydáno stavební povolení a prováděcí dokumentace je zřejmě před dokončením. Nicméně věříme, že investor, Povodí Moravy, s.p., bude ochoten na rozumné požadavky města Olomouce - budoucího vlastníka a správce mostu na Masarykově třídě, ještě přistoupit. Věříme, že je ještě čas pro přehodnocení navrženého konstrukčního a architektonického řešení.

     Dovolujeme si tedy apelovat na Vás, představitele našeho města, abyste přizvali do projekčního týmu autory výše zmíněné studie, nebo jiného zkušeného architekta, či technického designera, který již prokázal své kvality na stavbách mostů, či jiných inženýrských konstrukcích, oceňovaných pro jejich vysokou architektonickou hodnotu (např. Mirko Baum, Roman Koucký apod.).

     VĚŘÍME, ŽE OLOMOUC JEŠTĚ MŮŽE ZÍSKAT HEZKÉ MOSTY!

     Děkujeme Vám jménem Klubu architektů Olomoucka.

miliardy na dosah = východní tangenta? za pět let?

Category: 2 - Blog
22. leden 2014
Zprávy uvádějí, že se regionálním politikům podaří prosadit Olomouckou aglomeraci (Olomouc-Přerov-Prostějov) mezi prioritní oblasti, kam budou směřovat dotace z EU v příštím období.  Olomoucký denník: "Nejvíce peněz by mělo jít do dopravních staveb jako jsou obchvat Přerova či Olomouce. V plánu je například také podpora středního školství ve vztahu k trhu práce či budování moderních vědecko-výzkumných zařízení."

Obchvat východní strany Olomouce - tzv. Východní tangenta. Máme být optimisty? Když jsem se v r. 1998 přišel poprvé zeptat sympatického inženýra Dosoudila, který měl dopravní koncepci na starost na magistrátu, kdy že přestanou jezdit kamióny přes Hodolany a Chválkovice, řekl mi: za pět let.  Větu 'za pět let, maximálně za sedum' jsme od té doby slyšeli mnohokrát. Potom, když myslím v roce 2006 olomoučtí politici 'zařízli' projekčně i finančně připravenou stavbu (zahájení ŘD plánovalo na rok 2008), začali být na radnici s časovými plány trochu neurčití. 

A tak .. milá tangento .. čekáme tě za 5 let!


   logo PETICE ZA OBCHVAT NA ŠTERNBERK - ŽÁDÁME URYCHLENÉ ŘEŠENÍ  z r. 2005

STARONOVÉ MOSTY NA MORAVĚ • MASARYKOVA A KOMENSKÉHO, OLOMOUC

Category: 2 - Blog
19. leden 2014
* oba mosty jsou součástí rozsáhlé akce “Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.B etapa”
* stávající mosty budou strženy a na jejich místě vyrostou nové na průtok 650 m3/s
* generálním investorem a pořizovatelem projektové dokumentace je Povodí Moravy, s.p.
* počítá se rovněž s vybudováním rekreačních náplavek (berem), dvou lávek pro pěší nebo “tesařikova” parku u Bey
* výsledkem bude ochrana centra před 200-300letou vodou (údaje se různí)
* v současnosti je vydáno stavební povolení (leden ‘13  >> zde ), a prováděčka zřejmě ve finále, čeká se na peníze
  z ministerstva (cca 900 mil.Kč), hotovo by mělo být r. 2018  
* další vizualizace obou mostů, náplavek a parku  >> zde  a  >> zde.
* prezentovaná podoba mostů je převážně výsledkem konstrukčně technického řešení (na návrhu obou mostů se nepodílel
  žádný architekt) – to je, zvl. u mostu na Masarykově hauptstrasse, dost velký průšvih
   návrh mostu Masarykova
* sepsal jsem tedy výzvu adresovanou vedení našeho města – pokud nebudete většinově proti, tak ji ještě před nejbližší radou (27.ledna ‘14) jménem KAO namailuji všem zastupitelům, radním a p. primátorovi, popř. ji ještě přečtu na nejbližším
zastupitelstvu (24.února’14)    .... díky za reakce
 
 
      Vážení zastupitelé, radní, pane primátore města Olomouce,
    chtěli bychom se vyjádřit k jedné ze zásadních plánovaných investic na území našeho města. Jedná se o II.B etapu zvýšení kapacity koryta řeky  Moravy, v jejímž rámci mají vyrůst dva “staronové” mosty – na Masarykově třídě a v Komenského ulici (u Bristolu). Nahradí stávající nevyhovující přemostění a svou dostatečnou průtoční kapacitou 650m3/s pomohou zajistit protipovodňovou ochranu centra Olomouce. Investorem obou mostů a objednatelem projektové dokumentace je Povodí Moravy, s.p.

z tisku • Unikátní vodní areál v Olomouci. Chceme sportoviště pro lidi, plánují kajakáři • z autobusáku do Šantovky po přechodu

Category: 2 - Blog
21. prosinec 2013
" ... Chceme zjistit, která z vytipovaných lokalit je vzhledem k územnímu plánu schopná pojmout takovouto stavbu...Nechceme vybudovat kanál jen závodního typu...Ve sjezdu jsme nejlepší na světě, což není bůhví co. Ale na druhou stranu, o kolika lidských činnostech v Olomouci můžeme říct, že jsme nejlepší na světě... Je tady řada fanoušků divoké vody, funguje katedra rekreologie, která využívá vodu ve všech svých skupenstvích k tomu, aby naučila lidi, jak trávit volný čas.... Chceme přinést projekt, který bude zajímavý pro každého občana Olomouce. Jestli se podaří naše vize, tak to bude volnočasové zařízení, které bude využívat vodu ve všech formách. To znamená možnost přírodního koupaliště, školy kajaku, raftingu, budou tam netradiční aktivity spojené s vodou. Většina sportovišť v Olomouci je založená na tom, že tam funguje určitá omezená skupina lidí. To my nechceme. Chceme sportoviště pro lidi... "      
KAO drží palce!     článek OLOMOUCKÉHO DENÍKU  >> zde   
   Foto: DENÍK/Michal Kovář                                                                                             OLOMOUCKÝ DENÍK: U Šantovky bude nakonec přechod, i se semafory  článek >> zde    ... Výsledek průzkumu prokázal, že nežádoucí pohyb chodců, kteří místem prochází
v rozporu s pravidly, má kritický dopad na plynulost dopravy... 

Lávka nad tratí Wolkerova

Category: 2 - Blog
17. září 2013
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora  
Vážený pane náměstku, dovoluji se na Vás obrátit ohledně dnes zveřejněného záměru postavit lávku do Smetanových sadů (http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/do-smetanovych-sadu-povede-nova-lavka-takto-ma-vypadat-20130903.html). Jste zde citován, proto se obracím přímo na Vás. V lokalitě bydlím, jsem se stávající situací podrobně seznámen a domnívám se, že by se tento problém měl posuzovat na základě více pohledů. Osobně bych se přimlouval pro posouzení varianty úrovňového přechodu nebo podchodu, který by mohl přinést praktičtější a možná i ekonomičtější řešení. Podle mne je chybou, že takovéto záměry nejsou hlouběji rozpracovány ve spolupráci s architekty OKRu, kteří by byli schopni na toto téma připravit variantní studie od více architektů. Celý problém by se měl posuzovat v širších souvislostech, vzniká zde nová situace napojením Zamenhofovy ulice na Wolkerovu, předpokládám zaslepení ulice Poupětovy do Wolkerovy, buduje se  parkoviště, které má již nějak řešeno dopravní napojení, v bývalé sladovně a mrazírnách se plánuje výstavba, jejichž atraktivita je ovlivněna kvalitou napojení na unikátní městské parky.  Nedisponuji k tématu potřebnými informacemi abych o návrhu vynášel soudy, jen se domnívám, že na první pohled se nemusí jednat o optimální řešení stávajícího problému a že by si zasloužil pečlivé zvážení, i vzhledem k plánovanému použití veřejných prostředků.   Pokud bych mohl být k debatě nějak užitečný, jsem Vám k dispozici.    
S přátelským pozdravem Martin Lubič ak.soch.arch.

Bacha, kvalita

Category: 2 - Blog
10. září 2013

Narazil jsem na záměr postavit na Lazcích Golfovou akademii, na naše (olomoucké) poměry překvapivě kvalitní studii od architekta Petra Jandy. Že by konečně osvícený investor v Olomouci - JU-TURN Golf Marketing s.r.o.? (ťuky, ťuky,… „Ivane, jsi to ty?“ J)   http://www.olstavby.cz/projekt/golf-akademie-olomouc   http://www.juturn.cz/web/vizualizace-aktual.pdf

záměr domova pro seniory

Category: 2 - Blog
5. prosinec 2012
návrhu komunitního plánu sociálních služeb 2013-2015: Opatření 4.2 - Příprava vzniku nového domova pro seniory rodinného typu s kapacitou cca 50 lůžek ... Aktivity vedoucí k naplnění: · Získání místa (pozemku), který bude vhodný pro výstavbu nového domova pro seniory (2013 - 2014)  · Získání dotací na výstavbu nového domova pro seniory (2013 - 2015)  · Zahájení výstavba nového domova pro seniory (2015) ... Předpokládané výstupy: Bude zpracována projektová dokumentace a bude zahájena stavba nového domova pro seniory s kapacitou cca 50 míst ...

tp: ... s nebo bez architektonické soutěže?