KLUB ARCHITEKTŮ OLOMOUCKA

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

 

Ustavujeme Klub architektů Olomoucka s cílem:

  • propagovat architekturu jako obor lidské činnosti, jež vytváří životní prostředí a dotýká se tak každého občana
  • vrátit architektuře kredit, který byl v minulých letech ztracen vlivem kulturní izolace naší země a politickými okolnostmi
  • prezentovat architekturu jako tvůrčí proces zásadně ovlivňující kvalitu díla, jeho estetickou, užitnou a potažmo i tržní hodnotu
  • iniciovat a podporovat publicitu otázkám architektury tak, aby širší veřejnost měla možnost sledovat dění v této oblasti; podporovat spoluúčast veřejnosti na utváření společně sdíleného prostoru
  • podporovat kvalitní investorské prostředí, upozorňovat na pozitivní i nevhodné přístupy a jejich vliv na výslednou kvalitu 
  • vytvořit funkční regionální profesní sdružení, které bude partnerem orgánů státní správy, politickým a občanským sdružením a občanům v otázkách architektury a životního prostředí našeho regionu.

 

Hlásíme se k naší občanské a profesní spoluzodpovědnosti za kvalitu našeho života a chceme usilovat o vytvoření prostředí, ve kterém budou odborné otázky řešeny:

- odpovědně

- kompetentně

- kreativně

- koncepčně

- transparentně

 

Olomouc, duben 2003

 

 

Zakládající členové:

Martin Lubič, Milan Obenaus, Tomáš Pejpek, David Helcel, Radek Liška, Jan Polách, Pavel Pospíšil, Alice Michálková, Otto Schneider, Petr Brauner, Jiří Finger, David Benda, Robert Štefka, Vít Janků, Blanka Zlámalová, Petr Skoumal, Szymon Rozwalka, Petr Malý, Michal Giacintov, Hana Galíková, Jan Šmoldas, Pavel Vrba, Ivo Gerhard

 

komentáře (1)

Please login to comment