poznámky k vyjádření 'městských' památkářů k záměru ŠTW

Vážení přátelé, neoficiálně známe vyjádření Oddělení památkové péče olomouckého magistrátu. Je to drsné čtení oněch 52 stran. Obsahově je prázdné - vlastní analýzu dopadů ŠTW na památkovou rezervaci a zdůvodnění uděleného souhlasu tvoří pár řádků textu. 

Za zmínku stojí, že spolužadatelem investora o závazné stanovisko orgánu státní památkové péče (konkrétně Magistrátu města Olomouce, Odboru stavebního, oddělení památkové péče) je Statutární město Olomouc.

Za zmínku - vzhledem k průběhu našich jednání s panem primátorem Novotným, k předání posudku za KAO a k návrhu dalších kroků - stojí také datum podání žádosti o závazné stanovisko: 14. 3. 2013.

Další vývoj po odborné stránce bude KAO sledovat, a pokud to bude v jeho silách bude se ho dále účastnit.

malý bonus na závěr - odkaz na znění oddělením památkové péče vyžádaného, avšak z rozhodování zřejmě vyloučeného posudku arch. Lukeše >> zde

Ol. deník: Šantovka Tower získala důležité razítko, od městských památkářů

článek  >> zde

komentář: jsme opravdu zvědavi, jakými argumenty orgán státní památkové péče podpořil myšlenku, že stavba moderní výškové budovy v ochranném pásmu druhé největší památkové rezervace v ČR je vpořádku

... a zde je náznak odpovědi:  iDnes: Nový olomoucký mrakodrap jedni památkáři odmítli, druzí ho povolili  >> zde

citace z iDnes: 
"Jejím umístěním nebude narušena vlastní plocha městské památkové rezervace. Navrhovaná stavba je umístěna mimo historické jádro a v dostatečné vzdálenosti od hranice městské památkové rezervace. Její realizací nedojde k porušení kompaktní prostorové a hmotové skladby historické zástavby jádra města," říká za oddělení památkové péče Vlasta Kauerová  ...  
Centrální nejhodnotnější území nebude zásadním způsobem narušeno. Stavba objektu Šantovka Tower neovlivní nepříznivě celkový výraz a charakter městské památkové rezervace a jejího okolí," uzavírá Kauerová.
 

z tisku • vědecká rada NPÚ odmítla ŠTW, obchodní centra v Olomouci

• ČTK: SMC Development kvůli výškové budově podala stížnost na NPÚ  >> zde

• NPÚ: vědecká rada NPÚ odmítla výškovou budovu Šantovka v Olomouci .. podrobně  >> zde
     Dne 19. září 2013 projednala Vědecká rada generální ředitelky NPÚ na svém 12. zasedání záměr stavby výškového obytného domu v bezprostřední blízkosti historického jádra Olomouce nazvaný „Šantovka Tower“ a jednomyslně přijala následující závěr: Záměr stavby výškové budovy „Šantovka Tower“ v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc je z hlediska památkové péče nepřijatelný.

• iDnes: Památkáři řekli třetímu mrakodrapu v Olomouci ne, teď čelí stížnosti  >> zde

• iDnes: Šantovka posílí pozici nákupního ráje, víc center už Olomouc nepojme  >> zde
... poznámka ... v ČR vedoucí Liberec má 1418 m2 prodejní plochy na 1000 obyvatel, Olomouc po dostavbě Šantovky 1400. V té souvislosti jsou zajímavé současné Liberecké problémy viz zde, zde, zde.

zrušení 'urbanisticko-památkářského' bodu v ZÚR Olomouckého kraje

Na žádost hejtmana pana ing. J. Rozbořila projednalo a rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj 23. 9. o zrušení bodu 92.13 dosud platného znění:

Pro ochranu historických panoramat je nutné výškově omezit novou zástavbu, přitom výška a objem musí v řešené lokalitě respektovat hmotovou skladbu stávající většinové zástavby. Velké komerční plochy nákupních a zábavních center je nutno umísťovat mimo památkově chráněná území a mimo pohledově exponovaná místa z hlediska dálkových panoramatických pohledů.

Pozvánka na Dny české architektury ve Vídni

přednášky: Projektil a FAM Architekti zájezd do Olomouce: Sluňákov (Projektil), náměstí (HŠH) arcibiskupský palác (HŠH)
více o akci na http://www.tschechische-architekturtage.info/ 
organizují: Eva Neumayerova, Jiří Koten   kontakt tel. +420777804553

Lávka nad tratí Wolkerova

RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora  
Vážený pane náměstku, dovoluji se na Vás obrátit ohledně dnes zveřejněného záměru postavit lávku do Smetanových sadů (http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/do-smetanovych-sadu-povede-nova-lavka-takto-ma-vypadat-20130903.html). Jste zde citován, proto se obracím přímo na Vás. V lokalitě bydlím, jsem se stávající situací podrobně seznámen a domnívám se, že by se tento problém měl posuzovat na základě více pohledů. Osobně bych se přimlouval pro posouzení varianty úrovňového přechodu nebo podchodu, který by mohl přinést praktičtější a možná i ekonomičtější řešení. Podle mne je chybou, že takovéto záměry nejsou hlouběji rozpracovány ve spolupráci s architekty OKRu, kteří by byli schopni na toto téma připravit variantní studie od více architektů. Celý problém by se měl posuzovat v širších souvislostech, vzniká zde nová situace napojením Zamenhofovy ulice na Wolkerovu, předpokládám zaslepení ulice Poupětovy do Wolkerovy, buduje se  parkoviště, které má již nějak řešeno dopravní napojení, v bývalé sladovně a mrazírnách se plánuje výstavba, jejichž atraktivita je ovlivněna kvalitou napojení na unikátní městské parky.  Nedisponuji k tématu potřebnými informacemi abych o návrhu vynášel soudy, jen se domnívám, že na první pohled se nemusí jednat o optimální řešení stávajícího problému a že by si zasloužil pečlivé zvážení, i vzhledem k plánovanému použití veřejných prostředků.   Pokud bych mohl být k debatě nějak užitečný, jsem Vám k dispozici.    
S přátelským pozdravem Martin Lubič ak.soch.arch.

KAO a Dny evropského dědictví


Při příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví, které proběhlo v Olomouci v pátek 6. září 2013, se pokusil KAO oslovit veřejnost a její reprezentaci a připomenout, že není možné se chlubit historickou Olomoucí, jak nám ji zanechali předkové, a zároveň její hodnoty poškozovat.

ondra spusta: návrh updatu podoby KAO


navržené změny: grafika, třídění a vyhledávání příspěvků, profily členů KAO .. viz čtěte dál

t. pejpek: vyzývám kolegy k diskuzi o další existenci blogu .. vzhledem k tomu, že až na pár příspěvků (Grasse, Obenaus, Mertová, Chupík) tady píšu sám, je otázka, jestli by to mělo být pod společnou hlavičkou KAO .. jestli blog v této nebo upravené podobě chcete a budete používat


z tisku • nádraží Havířov a jiné

• zbourat havířovké nádraží? možná po vládě v demisi něco zůstane .. BL   >>> zde    a krásnáolomouc tam vyráží
  zanedlouho na výlet..
• R-ateliér - dostavba Slovanského gymnázia .. Ol. deník   >>> zde
• Olomouc pod hranicí 100 000 obyvatel .. Ol. deník  >>> zde
 GEMO developerem .. HN   >>> zde

z tisku • Olomouc - město konzervované pevnosti

Radniční listy 07/2013: L. Jedličková - P. Urbášek: Olomouc - město konzervované pevnosti   >>> zde
Stručně a zajímavě o pevnosti a armádě

např.:  ..."Tehdy nastal podobný fenomén jako po roce 1989 – politici tvrdili, že tady armádu nechtějí a z přehršle kasáren vybudují muzea, byty a podobně. Ale to se nestalo ani tehdy a ani potom. Díky tomu, že tady ty objekty byly, tak se