aktualne.centrum.cz: Města se rozpadají na chudé a bohaté části - Olomoucké nůžky

>>> aktualne.centrum.cz: Petr Holub: Města se rozpadají na chudé a bohaté části. A bude hůře
>>> mapa: jak volila prezidenta Olomouc

citace z článku:  ".. Ze zkoumaných měst se zde v posledních letech od sebe nejvíc vzdálily bohaté a chudé, respektive pravicové a levicové čtvrti. Lidé z vyšší střední třídy převládají pouze v centru a několika satelitech na svazích Nízkého Jeseníku. Nabízejí se dvě možnosti dalšího rozvoje. Podle první z nich dokážou sídliště na jihu a západě města využívat infrastrukturu rozlehlého historického centra, podle druhé z nich se v některých odlehlých částech, například sídlišti Povel nebo v Novém Světě, vytvoří vyloučené lokality "


půlhodinka v Prostějově


červená kostka na Husserlově náměstí .. moravský ozvuk follies Bernarda Tschumi v pařížském Parc de la Villette ?
.. je přebarvená načerno, a přestavěná!

olomoucké kočky


možná jste si jich už všimli. posedávají na rozích a na zídkách, odcházejí, aby se zas objevily jinde

lampy a náměstí • texty pro MfDnes

Martin Lubič, Pavel Pospíšil, Tomáš Pejpek, František Chupík (NPÚ)

Martin Lubič • Výměna lamp na Horním náměstí v Olomouci
 
Jedná se o velmi zamotaný případ. Nacházíme se po Praze v druhé největší městské památkové rezervaci (MPR), mělo by se jednat o naše „rodinné stříbro“, a zatím z něj děláme tak trochu vzorkovnu dlažeb, uličních svítidel a mobiliáře, do které by nám chtěl navíc nakukovat „středně vysoký“ mrakodrap. 
 
Pokusme se v něm zorientovat. V prostoru Horního a Dolního náměstí by měly být po dokončení rekonstrukce Dolního náměstí podle platného projektu tři typy svítidel:
-    „sirky" (Thorn) na Horním Náměstí, které se zde místo "plácaček" z vítězného a mezinárodně oceňovaného návrhu
     „pražských architektů“ocitají jako kompromis vinou „pražských památkářů“ (viz. článek „Jak to bylo s lampami?“ od
     S. Juračkové, časopis ERA 21, č. 5, 2004)
-   „vysoké sloupy" (Philips) se směrovými reflektory na centrálním prostoru Dolního náměstí, které nemůže být pěší
     zónou, a autoři projektu jimi naplňují závazné normativní požadavky na intenzitu osvětlení
-    „malé sloupy“ (Philips) v propojovacím krčku mezi oběma prostory, neplést s Philips Urbanstar.
 

urbánní detail • podloubí domu U zlatého jelena

Město Olomouc (RMO) ustoupilo při prodeji domu U zlatého jelena (na nároží Horního a Dolního náměstí) od podmínky, že nyní uzavřené podloubí bude v budoucnu otevřeno, jak to požaduje Regulační plán Městské památkové rezervace. Vytváří se tak předpoklad, že podloubí nebude obnoveno. Může být uzavřeno i jediné přístupné pole podloubí ze strany Dolního náměstí? 

výtah z důvodové zprávy RMO:

workshop 29-30.6. Olomouc

připravuje Petr Jakšík a Szymon Rozwalka, zatím potvrdili účast Martin Navrátil (Úřad vlády ČR, odb. pro sociální začleňování, Proč Romové umí využívat veřejný prostor a proč nám to vadí), Petra Hlaváčková (architektura a psychoanalýza -> resume po Zabij Sveho Fuchse), studentka FA VUT Adéla Kyselová (projekt Soběstačný domov - městské farmy), doktorant FA VUT Jan Kristek (My a ti druzí. prostorová politika Ankary) 
https://www.facebook.com/events/117724611731605/
 
Žijeme v období rychlých změn a diverzity
Oslabeného „veřejného a umocněného „soukromí“.
V dějinách dosud nevídaného individualismu a svobody, a zároveň nevídané tolerance a lidských práv jednotlivce.
Když však přemýšlíme o městě, jsme pořád uvězněni v 19. Století.
Architektura má stále vyjadřovat trvanlivost a jistotu. Má vyzařovat bezpečí. Architektura má být stále jakousi definitivní odpovědí bez pochybností. Ne na „teď”, ale „navždy“. Bez pochybností.

otázky • náměstí

vybrané ze včerejší diskuze u Caesara • zkuste prosím odpovědět

1     funguje koncepce 'obývacího salónu' od HŠH?  co s rozporem mezi noblesní tváří městského prostoru, a praktickou
       a lidovou podobou jeho užívání?
 
2     stojí zato dokončit po deseti letech Horní náměstí jako autorské umělecké dílo instalací lamp od HŠH?
 
3     výměna lamp za nyní zvažovaná světla dál oslabí charakter náměstí. je taková ne-koncepce žádoucí?  
 
4     měly by být Horní a Dolní náměstí sjednocené  (způsobem nasvětlení, dlažbou, mobiliářem) nebo rozlišené ?  

5     je scénické nasvětlení fasád a kašen a ztemnělá plocha náměstí nadále přijímanou koncepcí? pokud ne,
       jakou koncepcí má být nahrazena?
 
6     měly by tyto náměstí být sjednocené se zbytkem veřejných ploch městské památkové rezervace?
 
7     proč nikdo z magistrátu nehlídá, nezajišťuje a nekoordinuje koncepci, provedení a kvalitu změn veřejných prostorů
       v MPR (jiných hlavních prostorů)?  zde zde zde zde zde zde zde atd.
 
8     stojí představitelé města u městských investic o dobrou architekturu? proč jsou rozhodovací procesy nastaveny
       tak, že vznik kvalitního uměleckého díla téměř vylučují?
 
9     proč architekti podepisují s městem smlouvy, které jim nezaručují jakoukoliv kontrolu nad výsledkem svého úsilí?
 
10    proč se připouští, aby autoři návrhů nezpracovávali prováděcí dokumentaci, nebo aby tato dokumentace nebyla
       vůbec zpracovávána? proč se musí architekti - autoři děl - doprošovat, aby mohli provádět autorský dozor?
 

• • • ad kruháče • M. Obenaus


... všiml jsem si Tvé poznámky na webu KAOl ke kruháčům - nejsem dopravák, na kruháči na Dobrovského jsem se podílel jen na úpravě povrchů a parteru po diskuzích s NPU - ale právě jsem se vrátil z oblíbené Itálie, a tak jsem jenom chtěl konstatovat, že na okruhu kolem historických hradeb i menších měst než je Olomouc, je docela pravidelně systém

zase ty lampy.. aktualizováno


UrbanStar

• olomoucky.denik.cz: Tyto lampy mají rozsvítit olomoucké Horní náměstí. Architektům se to nelíbí 05/2013
>>> svítidlo zde  a  zde   ".. V porovnání s dnešním Horním náměstím má Dolní svítit až 5x silněji ..", LED technology
• komentář tp: tak nevím, není to od jedné krajnosti (tma) .. ke druhé?

• info M. Mertová: detailně celou kauzu osvětlení Horního náměstí do r. 2004 shrnuje na čtyřech(!) stránkách článek v ERA21 č.05/2004 "Spor o rekonstrukci Horního náměstí v Olomouci pod mediálním dohledem, Drama o čtyřech dějstvích", autor Simona Juračková

AKTUALIZACE 6/2013
• olomoucky.denik.cz 2009: Víc světla na náměstí: nahradí sirky plácačky?  >>> článek zde
Jan Šépka: Úpravy Horního náměstí v Olomouci – příběh lampy  05/2013  >>> článek zde
• Pavel Zatloukal: Horní náměstí v Olomouci 1989-2002 (mezi vzpomínkou a kronikou)  >>> text zde
komentář M. Obenause  >>> zde

AKTUALIZACE 24/6/2013
• deník: Dohodnuto: temné náměstí mají místo sirek rozsvítit plácačky >>> článek zde

• • • ad ŠTW • • • psáno pro mfDnes

o vizualizacích zveřejněných investorem a námi  >>> zde

OTÁZKY A ODPOVĚDI

• • • mfDnes: Investor Šantovky podotýká, že tyto modely jsou v hrubém rozporu se skutečností a upozorňuje, že jejich autoři neměli k dispozici digitální model objektu. Výsledné vizualizace jsou tak podle něj nepřesné a zavádějící, aby byla podpořena rétorika odpůrců Šantovka Tower.

Je skutečností, kterou jsme uveřejnili zároveň s vizualizacemi, že vizualizace vychází z těchto podkladů:
• hmotový model města: (zdroj - Magistrát města Olomouce) t.j. 
       - 3D model města - terén
       - 3D model města - hranolové hmoty , výška hranolu = výška římsy objektu
       - 3D model města - hranolové hmoty , výška hranolu = výška hřebene střechy objektu
       - 3D model města - podrobnější modely vybraných dominant
• objekt „Šantovka Tower“ - z veřejně dostupných zdrojů t.j.
       - situace z uveřejněné dokumentace „Parkoviště a garážová stání pro bytový dům Šantovka Tower“ - oznámení
         EIA, Ecological Consulting a.s. Olomouc, 12/2012 - využito pro umístění objektu, půdorys věže, půdorys podnože
       - výška věže 75 m - údaj z tisku
       - vizualizace „Šantovka Tower“ zveřejněné v tisku

Zároveň jsme uvedli náš odhad přesnosti: předpokládaná max. odchylka rozměrů modelu od uveřejněné studie stavby je 5%.

Z toho plyne:
- neměli jsme k dispozici originální datový model ŠTW
- použité modely města i ŠTW (dle původní studie) jsou poměrně přesné
- neznáme dokumentaci jakou investor předložil nyní k posouzení - objekt může být vyšší či nižší než původně uváděných 75 m, nebo se mohly změnit jeho jiné atributy (tvar, umístění apod)
- náš model včetně umístění, a jednotlivé pohledy (kamery) - můžeme kdykoliv zveřejnit - je možné platnost vizualizací přezkoumat
- vizualizace jsme provedli právě pro ověření, zda ŠTW je, či není 'problém' vzhledem k historickému jádru. Názory mezi námi, kteří jsme na tom pracovali, se ze začátku rozcházely.


• • • mfDnes: ... Dodává, že Vaše "pohledy nejsou zhotoveny z úrovně očí chodce, ale z jakéhosi podivného nadhledu. Je zcela zřejmé, že vizualizace nejsou realizovány objektivně, věrně a v měřítku, svou prostorovou orientací neodpovídají skutečnému záměru a jsou koncipovány tak, aby co nejvíce zdůraznily nesoulad historické zástavby a záměru."
 
Veškerá tato tvrzení jsou nepravdivá.

- vizualizace č. 1 až č. 14 jsou z pohledu běžného chodce (stanoviště - kamery jsou umístěny ve výšce 1,6 m nad terénem 3D modelu)
- vizualizace č. 15, 16, 17, 18 jsou nadhledové - to je zřetelně vidět a je to popsané v přiložené mapě stanovišť
- panoramata č. 20 - 22 jsou kolmé průměty - tzn. bez zkreslení výšek
- terén, stávající model města a model ŠTW jsou ve stejném měřítku 
- jak už bylo výše uvedeno, model ŠTW je osazen do terénu dle situace publikované investorem
- výběr stanovišť - prověřovali jsme samozřejmě místa, kde jsme předpokládali viditelnost objektu - ale uvedli jsme i prověřované lokality, odkud ŠTW vidět není. 


• • • mfDnes: ... Argument, že Šantovka Tower bude významně viditelná z Dolního náměstí, investor Šantovky označuje za irelevantní, protože "jedná-li se o takto nepochybně kvalitní stavbu s architekturou světového formátu, může být případná viditelnost odkudkoliv naopak přínosem."
 
Že se jedná o architekturu světového formátu bychom poznali nejen z toho, že by pod ní byl podepsaný některý z architektů světového formátu, ale i  z toho, že by stavba měla vysokou uměleckou hodnotu. Navržený věžák je ale jen slušnou, konfekční současnou architekturou. Světový je jen v tom, že by mohl stát kdekoliv. 


KOMENTÁŘ

Vizualizace, které jsme zpracovali, mohou být mírně nepřesné. Tím, že jsou to digitální modely, je ale možné je jednoduše zkontrolovat - a nezávislou kontrolu uvítáme.
Vizualizace zveřejněné v tisku investorem jsou naproti tomu montáže. Jejich části mohly být jakkoliv upravovány (např. věž mohla být zmenšena, mohl být zvolen velmi širokoúhlý záběr apod.). Vyloučit manipulaci je možné, jen kdyby investor zároveň s obrázky zveřejnil všechny podkladní a pracovní soubory. Viděli jsme zatím jen dvě perspektivy které ukazují ŠTW ve vztahu k okolí, zatím co my jsme jich zpracovali 19. Co to znamená?
 
Myslím že ale je zbytečné se tím zabývat. Chápu, že nikdo nemůže bez kontroly námi publikované zákresy brát za stoprocentní. Jediné možné řešení je, aby investor poskytl svůj digitální model objektu nezávislé kanceláři, která může provést podrobné a názorné vizualizace z vybraných míst, třeba i vizualizace typu průlet/průjezd městem, a úplněn nejlépe mapu viditelnosti - vyznačit na mapu plochy odkud bude věžák vidět. Zajímavé by bylo srovnat to s tím, odkud je vidět dómská věž. Nebude ŠTW vidět ještě více?
 
Dalším námětem, který jsme navrhli i panu primátorovi, je jednoduchý experiment - zavěsit na dané místo a do dané výšky balón. Viditelnost ŠTW bychom si pak pouhým okem mohli ověřit všichni.

Posouzení vlivu navržené stavby ŠTW na MPR Olomouc

Byl jsem s kolegy opakovaně vystaven dotazům, co vlastně ukázaly zákresy Šantovka Tower do 3D modelu. Zkusili jsme sepsat urbanisticko-architektonické posouzení záměru ŠTW a jejího vlivu na MPR Olomouc (jako parafrázi posouzení vlivu na krajinný ráz), text je pro lepší srozumitelnost doplněn vizualizacemi a scématy. 
Prosím odbornou veřejnost, aby nám posílala připomínky a komentáře k textu.Posouzení vlivu navržené stavby ŠTW na MPR Olomouc
 
Hodnocení urbanisticko-architektonických účinků ŠTW na urbánní prostředí Olomouce
Zveřejněné vizualizace objektu ŠTW a zákresy objemu ŠTW do 3D modelu města ukázaly, že: 

1) 
Budova ŠTW bude díky své velikosti a díky svému umístění dominantou srovnatelnou s hlavními olomouckými historickými dominantami, jako jsou návrší s kostelem sv. Michala a dómské návrší s katedrálou sv. Václava. 
 
2)
Budova bude viditelná  z části obvodu historického  jádra (průhled třídou Svobody, pohledy z Michalského výpadu), a bude těmto pohledům vzhledem ke své velikosti dominovat. Prostory obvodu historického jádra jsou přímou a památkově chráněnou součástí vlastního historického jádra, architektonicky celistvé, a dosud v takovém měřítku nenarušené.
 
3)
Budova ŠTW bude viditelná i z vlastního prostoru centra, například z části Dolního náměstí (poblíž vyústění na Horní náměstí). Věž se stane přímým účastníkem scenérie fasád historických domů a průčelí Kapucínského kostela.
 
4)
Budova ŠTW bude tvořit pohledovou dominantu v několika hlavních městských třídách vedoucích kolem historického jádra, či které k němu směřují - mimo uvedené Třídy Svobody dále Třídy 17. listopadu, Třídy Kosmonautů, Wittgensteinovy, Litovelské/Krapkovy (další zatím nebyly prověřené). Vzhledem k tomu, že jde o velkou část hlavních přístupových tras k centru, významně se pozmění vnímání centra - ŠTW se stane trvalou součástí prostorového a významového vnímání centra. 
 
5)
Další skutečností je, že 3 volně rozmístěné novodobé věžáky vytvoří novou, výraznou, ale rozvolněnou urbanistickou strukturu, která se dotýká historického jádra. Tím znejasňuje 'čtení' historického jádra Olomouce - svébytného, velmi zachovalého středověkého urbanistického celku, jedné z hlavních urbanistických struktur v Olomouci, a významem nejdůležitější.
 
6)
ŠTW bude vstupovat do části dálkových pohledů na historické panoráma. 
 

Při uvedeném hodnocení je bráno v úvahu:
 
• měřítko ŠTW - vůči okolní a historické zástavbě velikost ŠTW, resp. její hlavní věžové části, několikanásobně převyšuje velikost zástavby běžné zástavby MPR, totéž platí i pro architektonické členění hmot a fasád (vizualizace č. 20, 21, 22, vizualizace investora, příloha 1) )
 
• výška a objem nadzemní části .. i ve srovnání s hlavními historickými dominantami
výška ŠTW je srovnatelná se stávajícími hlavními dominantami, co se týká objemu nadzemní části je vizuálně srovnatelná s nejvýraznější dominantou - dómským chrámem 1)
 
• vzdálenost ŠTW vůči jádru a hlavním historickým dominantám
ŠTW leží ve stejných relacích vůči jádru jako stávající historické dominanty 1)
 
• umístění ŠTW vůči hlavním městským prostorům - třídám, náměstím, zde i parkům
dokládají vizualizace č. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 
doporučuje se zpracovat vizualizaci viditelnosti ŠTV z veřejných prostranství v MPR a v OP MPR MPR  a srovnání s viditelností nejvyšší dominanty - dómského chrámu - softwarově, výstupy graficky i číselně
 
• zda se ŠTW stává či nestává součástí větších kompozičních celků
ŠTW se dotýká historického jádra, a zároveň je součástí kompozičního celku - rozvolněné linie tří věžových staveb podél třídy Kosmonautů; tím je znejasněna ‘čitelnost’ struktury historického jádra - viz srovnání vizualizací č. 17, 17 var DOWNTOWN;
dále hlavní historické dominanty tvoří složitější, gradující kompoziční celky se zástavbou obou olomouckých návrší, naproti tomu ŠTW je zřetelně solitérní stavba
 
• vizuální kvality ŠTW tvarové, kvality povrchu budovy - a vztah k vizuálním kvalitám tradiční a historické zástavby
tvar ŠTW (objem zúžující se směrem dolů) je kontrastní vůči historickým dominantám; působení prosklenného pláště (lesk, odlesky, zrcadlení) měnící se v závislosti na počasí má odlišnou estetiku od zděné architektury a střešní krajiny MPR 
 
• architektonické členění a textury fasád nového objektu vzhledem k architektonickému řešení tradiční zástavby
moderní (resp. pozdně moderní) jednolité rastrové členění fasád vs. tektonické členění gotických, novogotických dominant a repetitivní, výškově vrstvené a tvarově složité členění barokních dominant; společné je užití symetrie
 
• působení ŠTW za soumraku a v noci - nasvětlení a prosvětlení objektu, i v kontextu historického prostředí
prosvětlení převážně bytového objektu ve večerních hodinách (mozaikový efekt osvětlených oken známý z panelákových sídlišť) je vizuálně kontrastní k zástavbě MPR - osvětlené veřejné prostory, uliční fasády a zásadní dominanty odpovídající měřítku hist. jádra, a temná střešní krajina
 
• významové odkazy které ŠTW nese .. i vzhledem k hodnotám symbolizovaným historickými a tradičními dominantami
ŠTW nese významové odkazy k modernosti, komerci, a dominanci kapitálu, historické dominanty nesou významové odkazy k duchovnímu, univerzálním hodnotám, a k hierarchické mocenské struktuře.


Návrh ŠTW a památková ochrana olomouckého historického jádra 

Historické jádro Olomouce je svébytným, celistvým a jedinečným historickým celkem, který vzhledem k těmto kvalitám a vzhledem k významu v měřítku ČR (ČSSR) byl v 50. a znovu v 80. letech 20. století vyhlášen městskou památkovou rezervací (MPR). Pro ochranu MPR je vyhlášeno ochranné pásmo MPR.
 
Z výše uvedeného urbanisticko-architektonického posouzení vyplývá, že případná výstavba ŠTW naruší dosud celistvý obraz MPR v blízkých pohledech, změní vnímání jednotlivých architektonických celků a dominant, změní důležité prostory historického jádra, naruší historicky formované vazby MPR na okolní městskou krajinu i celkové vnímání jádra města. V souhrnu se ukazuje, že výstavbou ŠTW dojde k podstatnému ovlivnění a pozměnění obrazu MPR. Výstavba ŠTW je proto v rozporu s památkovou ochranou historického jádra Olomouce.
 
Odpověď na otázku, zda by výstavba ŠTW byla možná, vhodná a přínosná, kdyby se neuplatňovala koncepce památkové ochrany, je složitější, protože zahrnuje mnohem víc aspektů. Vyžadovala by také potřebu sjednotit se na jiném kulturním základu, jiné filozofii hodnot, než je ta nynější. Před takovou otázkou ale v případném územním řízení na ŠTW nestojíme.
 
 
V Olomouci dne 14. 5. 2012
Pavel Martinka, Tomáš Pejpek, Ondřej Spusta
 
 
odkazy:
1) doloženo grafickou přílohou - přílohy jsou ke stažení zde: http://uloz.to/xBcZtjwJ/schemata-k-stw-zip
odkazy na vizualizace - vizualizace z 3D modelu jsou ke stažení zde: http://uloz.to/xqMmA8t7/rendery-santovka-zip