• • • denní tisk k ŠTW a k vyjádření Památkového ústavu

Bude Šantovka Tower vidět z centra? Tady jsou modely kritiků a investora  ... Olomoucký denník 10.5.   diskuze k článku
Památkáři odmítli výškáč Šantovka Tower. Jsou podjatí, vzkazuje investor
 ... Olomoucký denník    diskuze k článku
Památkáři jsou proti stavbě Šantovka Tower, Olomouci podle nich ublíží  ... iDnes    diskuze k článku
Památkáři nesouhlasí se stavbou další výškové budovy v Olomouci   ... ČTK
k tématu .. fotky nejvyšších budov v ČR   ... aktualne.centrum.cz

z diskuze na Olomouckém denníku:   "MUDr Igor Badík včera 12:20 78.102.36.*: ... Jistě, radeji bych se i já obešel bez viditelné části věže z náměstí. Bylo to myšleno tak, že když by se tak stalo, žádná hrůza to není. Ateliér je přístupný ke kompromisu, že je ochoten snížit věž o 2-3 patra. Tím by se dalo vyhovět všem. ..."
Pán je zjevně dobře informován... vtipné. Obrázky o kousek níž ale ukazují něco jiného.

'posouzení vlivu ŠTW na městský ráz' - aktualizovaný text k diskuzi

Byl jsem s kolegy opakovaně vystaven dotazům, co vlastně ukázaly zákresy Šantovka Tower do 3D modelu. Zkusili jsme to sepsat (jako parafrázi posouzení vlivu na krajinný ráz), text ještě doplníme schématy pro lepší srozumitelnost. 
Prosím odbornou veřejnost, aby nám posílala připomínky, opravy, komentáře k textu .. posuzování urbanistické kompozice málokdo dělá každý den, a více hlav víc ví..   Předem děkuji.

reakce na rozhovor s kolegou Kynčlem - Ol. denník odmítl uveřejnit

> AKTUALIZACE: dle sdělení redaktora Olomouckého denníku pana Zuntycha otisknutí této připomínky není možné.

       V rozhovoru 'Panorama města nelze zničit, pouze doplnit' v Olomouckém denníku architekt Kynčl říká, že výšková stavba na Šantovce byl jeden z mála architektonických prvků, které si v územním plánu dovolili. A že není žádné plus když v územním plánu výškový dům je, i když tam není. To je opravdu zajímavé .. jako by mu na tom nezáleželo. 

          Jak říká, výškové stavby navrhoval v Olomouci před 12ti lety v urbanistické soutěži.  Navrhoval tehdy na Tržnici veliký, hmotný blok s několika vysokými objekty - a šlo o jediný návrh v soutěži, který porota kvůli výšce navržených budov výslovně kritizovala, když konstatovala, že "neprojevuje příliš citlivost k historicky formovanému prostředí, například tím, že definitivně a navíc několikanásobně uzavírá panoramatické pohledy na siluetu historické Olomouce od jihovýchodu.." Jen proto se panu kolegu Kynčlovi může zdát, že je jedno, jestli těsně u Tržnice výškový dům bude, nebo ne. 

          Mimo 'výškáčů' byl ale návrh Knesl+Kynč+Stehlík v soutěži  jedním z těch zajímavějších - mj. proto,  navrhovali jasně formované, rozlišitelné nové městské části.

          Dál architekt Kynčl říká, že panorama Olomouce se výškovou stavbou na Šantovnce nezničí, ale doplní. Zapomíná říct, že jde dosud o panorama historického města. Je to asi jako kdyby tvrdil, že když si dívka vezme vzácný hanácký kroj, a přehodí přes něj baloňák z konfekce, že jde o doplnění. Ona si ho možná vezme když běží v dešti, ale nebude ho k tomu kroji nosit a tvrdit, že k němu patří.
 
          Mimo otázky výškových staveb se dá s mnohým z článku souhlasit. Máme ale  s některými kolegy pochybnosti o tom, že nový územní plán z ateliéru Knesl+Kynčl dá tak jednoznačná a snadno použitelná pravidla pro stavění, abychom mohli říct, že bude lepší než byl územní plán předešlý, který byl více než 20x měněn. Velmi doufám, že se v tom mýlíme.

          psáno pro Olomoucký denník

• • • ad veřejný prostor • zimní stadión


příspěvek k tématu proměn a 'dopravácké' devastace veřejných prostorů v centu Olomouce.. jestli budeme projektovat kruhové objezdy jako bychom byli na periferii, a ne v samotném centru (na 'Ringstrasse'), budeme mít z centra periferii. 
Co konkrétně se tu navrhuje (a co je zrealizováno na Dobrovského, a co se připravuje pod Dómem) ... křižovatka je velikánská, pěšáci jsou honění daleko dokola a způsobem, který zde neodpovídá velkorysým pěším prostorům, ukrajuje se z ploch zeleně jako by jejich plocha i kompoziční hodnota nebyla pro prostředí důležitá (1,2). 
A to vše z veřejných peněz. K tématu bychom se měli vracet..
- - -
otázka pod čarou .. nedojde jednou veřejnou investicí (sport - hokej) k znehodnocení jiné sportovní městské aktivity (plavání pro veřejnost) zastíněním části venkovních bazénů a ploch pro relaxaci?

• • • ad hodnoty • Václav Babka

Hodnoty, Václav Babka
'.. Sadovnická hodnota není jen tak, ta se totiž neurčuje snadno, to nemůže dělat každý. Tu položku se snažím znát tak dvacet nebo už třicet let. Po celou tu dobu, co vím, nenechává sadovnická hodnota nikoho netečným. Kdekdo se ji snažil již dříve přeměnit a přizpůsobit. Přístupem k sadovnické hodnotě se lišili velikáni našeho zahradnického oboru. Do sadovnické hodnoty se svým způsobem promítly také změny ideologií a režimů, společenská situace. A přese všechno její význam při hodnocení porostů ve městě, jak se mi zdá, dodnes přetrval. Sadovnickou hodnotu mám rád. Spojuje totiž dřeviny s lidmi. Rozšiřuje úzce botanicko-dendrologické a ekologicko-pěstitelské chápání a hodnocení dřevin o kulturně-společenský a „civilizační" rozměr. Ta položka je veskrze zahradnická. .."

KAO - připomínky k územnímu plánu

Stašek Žerava
1  Vypořádání námitek a připomínek - požadavek na uvádění jejich autentického znění.
2  Diametrální změna podoby územního plánu mezi konceptem a návrhem 
3  Zahlcení územního plánu detaily
4  Nepřijatelnost principu „jednostupňového plánování“ – rozhodování bez informací, ztráta elementárních jistot,
    potlačení demokracie
5  Požadavek na srozumitelnost pro majetkoprávní, územně správní a stavebně správní činnost
6  Grafické nerozlišení stabilizovaných a rozvojových území
7  Absence ochrany stabilizovaného území
8  Absence ochrany sportovních ploch 
9  Vytváření ghet
10  Kvantitativní nárůst

Tomáš Pejpek
1  alespoň jeden chráněný (návrhem ÚP nepoškozený) pohled na vedutu od jihu
2  posoudit rozsah bloku 02/056P a 02/057S a navrženou výškovou úroveň z hlediska ochrany blízkých pohledů na MPR 
3  vzhledem k rozsahu navrhovaných zastavitelných ploch uplatnit plošně pro většinu ucelených zastavitelných ploch
    etapizaci
4  zajistit v návrhu ÚP, aby v trase tzv. východní tangenty mohla být realizována (či dočasně realizována) i silnice nižší
    kategorie než rychlostní komunikace
5  obecnou úpravu ustanovení o výškové regulaci ve stabilizovaných plochách a plochách přestavby, nebo podrobnou
    kontrolu a event. opravy stávajících navržených hladin 

David Helcel
1  regulační plán na Třídu Kosmonautů + navazující část Třídy 17. Listopadu vč. Sochorových kasáren + navazující
    část Třídy Svobody vč. Tržnice a starého autobusového nádraží

Petr Daněk  zde
 
Stašek Žerava - neuplatněné připomínky
11  Absence jakéhokoliv vyhodnocení urbanistické ekonomie návrhu - připravujeme drahé, nebo ekonomicky
     fungujícíc město ?
12  Dopravní obsluha severu Olomouce
13  Návrhy využití území a umísťování staveb - v rozporu s projednaným zadáním a konceptem (vily na
     nezastavitelném na Dlouhé, mrakodrap Šantovka, vily naproti bazénu - zábor sportovních ploch). Na čí
     objednávku ?
14  Neodůvodněný nárůst ploch x finanční náhrady (jejich vyjmutí) ze zastavitelného území (příprava pozemkové
     spekulace, anebo nebetyčná naivita města ? )
15  Likvidace zeleného prstence na západním horizontu města
16  Absence jakékoliv kvalifikované nezávislé oponentury v průběhu zpracování všech stupňů ÚP

Pavel Grasse - poznámky
....navíc se bojím některých tvrzení, která jsou rychlá, zjistil jsem že některé problémy které jsou kritizované, ve skutečnosti buď nejsou nebo jsou přinejmenším k diskuzi zda opravdu jsou, jejich zdánlivé vyřešení je totiž skryté někde jinde v textu, aniž jsou na ně "oficiální" odkazy.....jinak samozřejmě za sebe cítím v plánu problémů na jednoho člověka až dost... jsem spíš pro nějaké diskuzní fórum u piva s Kynčlem

• • • ad debata 27. 2., soutěž Olomouc Centrum - jih a další

debata ' Výškové stavby a rozvoj města Olomouce? ' , moderoval pan Šaradín, účastnil se pan primátor Novotný, pan Švácha, pan Chupík (ředitel PÚ Olomouc), zástupce investora účast odmítl.

     můj dojem.. argumenty historiků umění a architektů, prezentované díky energii kterou do toho všichni dávají (pro mě je skvělý počin anketa osobností, a také mám hluboký respekt před angažovaností pana Šváchy), už jsou v tuto chvíli nějakou dobu 'na stole'. Nové už nepřibydou.. jen mírně mohou debatu ovlivnit zákresy věžáku v 3D modelu - zpřesnění obrázků (zveřejnění bude po 20.3.) - kde a jak věžák 'kouká' už všichni zhruba víme.   
     V debatě je 'odpůrcům' víc než důstojným partnerem pan primátor. Zaujímá neutrální pozici vůči návrhu, jediné limity vidí pokud by věžák byl viditelný v průhledech z historického jádra. V reakci na petici přislíbil, že zajistí korektní posouzení v průběhu územního řízení, a že návrh projedná zastupitelstvo. Dnes zaznělo, že rozhodující slovo bude mít památková péče. Vedle toho ovšem v debatách relativizuje co je možné.. možnost chránit vedutu (jakákoliv výstavba na území města ji ničí), partnery (či protivníky?) v diskuzi (architekti jsou nekonzistentní - jiný postoj když projektují sami, jiný když staví někdo jiný), princip památkové ochrany (mírné sympatie k neregulované výstavbě v Londýně), posuzování památkářů a dopad stavby na urbanistickou kompozici (srovnání s vilou na sile). 
     S mnohým z toho se dá souhlasit, a jestli jsou z toho něco polopravdy, je nutné na ně reagovat. Co mě ale opravdu mrzí je to, že neznáme priority našich představitelů. Je to 'historická Olomouc' jak ji prezentují propagační materiály? Tahle akce o tom nesvědčí. Je to liberální podnikání? Moc toho tu nevidět.. to je nutné jet do Brna. Je to něco jiného?  Je to ten věčný olomoucký příběh o tom, že není žádná koncepce, nejsou společné hodnoty a cíle ... jsou zřejmě jen podnikatelské nápady. Nebo je to jinak?

     A teď ty drobné reakce:

• • • petice k Šantovce na zasedání zastupitelstva

• včera v předtuše možného zařazení petice do programu dnešního jednání, poslal jsem všem zastupitelům informativní dopis a text petice
• dnes od 9 hod. zasedání zastupitelstva, formou 'na stůl'  bylo v úvodu jednání zařazeno do programu projednání petice k Šantovce (ne jako samostatný bod, ale do bodu 'ostatní' )
• v tomto případě je nutné se přihlásit do diskuze do 15 min od schválení programu jednání .. přihlásit jsem se stihl z veřejnosti pouze já. dopoledne byli na zasedání viditelně přítomni občané - hodolanští, i odpůrci věžáku.. po obědě již v sále téměř nikdo nezbyl. 
• bouřlivá atmosféra při projednávání prodeje hodolanského divadla.. nová funkce kasíno. Velmi silná vystoupení hodolanských občanů, petice 1800 podpisů .. bez úspěchu .. viz zde
• projednání petice k Šantovce jako poslední bod programu .. moje jednoduché vystoupení..převážně jsem promítal nadhledové snímky jader historických evropských měst a jejich kontext.. diskutoval pan prof. Mezihorák (mírná podpora petici), poté vystoupení primátora Novotného (věc bude vzhledem ke své důležitosti projednána znovu na zastupitelstvu až investor požádá o územní rozhodnutí, věc bude důkladně odborně posouzena, pan primátor zrekapituloval vývoj od lednové návštěvy na KAO). Zastupitelstvo nepřijalo v této věci usnesení, s výjimkou zaslání odpovědi petentům .. tu zveřejním ihned jak ji obdržím.
• panu primátorovi byly předány hmotovky Šantovka Tower v 3D modelu města.. bude následovat schůzka a poté jejich zveřejnění.

DĚKUJI VŠEM SPOLU-PETENTŮM!


• • • 22. 2.

• včera jsme dokončili zákresy studie 'Šantowka Tower' do 3D modelu Olomouce, který nám k tomuto účelu zapůjčilo St. m. Olomouc. Děkuji tímto všem za spolupráci a podporu! Obrázky jsme podle domluvy poslali první panu primátorovi, v následujících dnech je zde uveřejníme.

• projednání petice k Šantovka Tower zatím není zařazeno na jednání zastupitelstva v pondělí 25.2. (info o programu zasedání ze stránek magistrátu). Následující termín zasedání zastupitelstva je 10.4.

• akce:
  27.2. I  Vlastivědné muzeum Ol. I Výškové stavby a rozvoj města Olomouce? I debata 
  28.2. I MU I Jan Jehlík I Územní plán je zdrojem i nástrojem I přednáška