ad.) dům palackého 22, jak se to přihodilo

Za nejcennější považuji, že investor, pan Mikulička z Mohelnice, ke kterému jsem se náhodou dostal v pokročilém stádiu stavby, se nechal přesvědčit o nešťastnosti původně realizované podoby (viz.příloha), která vznikla bez spolupráce s architektem a byla inspirována jedním obchodem v Barceloně (foto). Vysvětloval mi to otřesem, který utrpěl při prohlídce domu známého v Praze, kde se architekt převedl ve "špatném světle", a zařekl se, že toto u sebe nedopustí. Vedli jsme diskuse, co je pěkné a co ne. Argumentoval, že mnou uváděný příklad nepodařené architektury v blízkosti tohoto místa se mu může třeba líbit. Udělal jsem celou řadu variant, kdy jsem se pokoušel ustát již draze vybetonované obloučky na stropních deskách. S pomocí kolegy

záměr domova pro seniory

návrhu komunitního plánu sociálních služeb 2013-2015: Opatření 4.2 - Příprava vzniku nového domova pro seniory rodinného typu s kapacitou cca 50 lůžek ... Aktivity vedoucí k naplnění: · Získání místa (pozemku), který bude vhodný pro výstavbu nového domova pro seniory (2013 - 2014)  · Získání dotací na výstavbu nového domova pro seniory (2013 - 2015)  · Zahájení výstavba nového domova pro seniory (2015) ... Předpokládané výstupy: Bude zpracována projektová dokumentace a bude zahájena stavba nového domova pro seniory s kapacitou cca 50 míst ...

tp: ... s nebo bez architektonické soutěže?

ad.) dům palackého 22:

dyž jsem dům poprvé uviděl, zažil jsem něco jako nával radosti. Radosti z toho, že vznikají stavby, které mohou být tak přirozené a samozřejmé ve svém začlenění do městského kontextu, že reakce na okolní urbanistickou i architektonickou situaci je účelná, pravdivá a prostá, pravdivá je i artikulace konstrukčního systému. Vážně, je radost stavbu ohmatávat očima nejprve na pocitové úrovni a následné ohmatání analytické ukáže i vnitřní kompoziční kvality zde klasicizujícího průčelí - stačí si do fasády zkusit vykreslit pomocné úhlopříčky (všichni známe mj. z analýzy Corbusierova domu pro Josephinu Bakerovou). Myslím, že dům předčí i spoustu NPÚ vybraných pozitivních příkladů novostaveb v historickém prostředí - čímž si dovoluji upozornit na zajímavou webovou adresu, kde různé novostavby z Olomouce komentoval Mgr.Kubeš. Jsou tam - pohříchu trochu neúplně - příklady z celé republiky, stačí klikat na odkazy na mapě. Adresa je: "http://www.npu.cz/novostavby/"

aktual 11/2012

tak začněme..  :)

ol.denik: Spor na Sv. Kopečku: trestní oznámení na radnici a přezkoumání komise        banální zprávička otevírající překvapivě mnoho otázek: • proč odbory magistrátu řádně neprověřily zda se jedná či nejedná o pozemek s charakterem veřejného prostranství, funkční pěší průchod, nebo tradiční cestu - součást historické urbanistické struktury (vše jmenované má být chráněné ve veřejném zájmu)? • má obec vlastnit takový pozemek jako prostorovou rezervu pro vedení sítí? • jak to, že selhala komise městské části, která má zajišťovat zájmy obyvatel? • pokud byla stanoviska některých odborů magistrátu negativní (neumím si představit že by OKR souhlasil), jak to že rada a zastupitelstvo prodej schválili? podnikají se nápravné kroky, aby veřejný zájem na průchodnosti uličky byl zajištěný v novém územním plánu? • obecně - jak magistrát hájí veřejný zájem? je rozhodování pod skutečnou demokratickou kontrolou? • odborně - jak můžeme přispět k hájení chráněných hodnot jako profesní skupina?

 

Namiro - magistrát a parkovací dům na Hynaisově

• konečně pěkný postmoderní dům v Olomouci
• přerušuje pás zeleně Čechových sadů a navazající vilové čtvrti

• most do magistrátu = olomoucký upgrade pojmu 'tunel'
• ničení veřejného prostoru .. ukousnutý chodník na Palackého ve prospěch vozovky

 

dům palackého 22
• modernistická fasáda v drobném měřítku
• ustoupené přízemí vytváří krytý a bezpečný prostor u tramvajové zastávky - co právě arogantní investor zničil u Prioru vytváří malý investor na úkor prodejní plochy o 2 zastávky dál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• pro srovnání nově upravená (zúžená) zastávka tramvaje u prioru