kočky a jižní klín

podél Moravy k jihu - periferie už od Envelopy. ve vyprázdněné krajině akcenty věží. prostor nově modelovaný, nečekaně       
velké měřítko, řeka

územní plán • hnutí Duha: olomoučané žádají zachování zeleně na Neředínském horizontu, parcely už ale skoupili developeři


hnutí Duha podalo námitku k upravenému návrhu územního plánu města, ve které požaduje ochranu zeleného horizontu
v Neředíně před developerskými projekty  >> zde 

Pro Duhu jsme zpracovali (P. Grasse a T. Pejpek) posudek na krajinářskou studii Neředínského horizontu v Olomouci (kolektiv autorů vedených doc. Ing. arch. Ivan Vorlem, CSc. z Katedry urbanismu a územního plánování ČVUT v Praze); studie tvoří podklad pro návrhy obsažené v územním plánu  >> posudek zde

Stašek Žerava: Olomoucký model řešení architektonických otázek

KAO přetiskuje příspěvek Staška Žeravy k článku "Jaké lampy budou osvětlovat Horní náměstí v Olomouci?"   >> zde

Jestli budou dodrženy potřebné technické parametry osvětlení - intenzita, rovnoměrnost atd. je věcí profesionálů. Proč se tím zabývá a ztrácí čas rada města, tomu nerozumím.

Že se instaluje a předvede olomoucké veřejnosti "vzorek" možného budoucího svítidla je v pořádku. Ale ne proto, aby lidé posuzovali, jestli svítí dost, nebo málo. K tomu byly vynalezeny luxmetry.


Pokud se týče - v daném místě nepochybně klíčových - urbanistických, architektonických a výtvarných parametrů budoucího svítidla, vedle názoru památkářů by občané a členové rady měli znát názor městského architekta. To by ovšem Olomouc musela nějakého mít. Bohužel magistrát v podmínkách výběrového řízení na nového vedoucího odboru koncepce a rozvoje jasně deklaroval, že žádného nepotřebuje.

Takže tragická olomoucká praxe, kdy o výsostně urbanistických a architektonických otázkách budou i nadále rozhodovat nedostudovaní filosofové a dopravní inženýři s kurzem územního plánování, i nadále pokračuje.


z tisku • pritzker pro Shigeru Ban • brněnské nádraží • administračka na kulaťáku • ČKA se chlubí

• Gebrian: Cena za hrdinství a papírové trubky  >> zde
• archiweb: Magistrát přerušil řízení o stavbě PPF na Vítězném náměstí  >> zde
• archiweb: Brněnští radní chtějí i nadále nádraží v odsunuté poloze  >> zde
• tisková zpráva ČKA: Komora aktivně oslovuje politiky a příslušná ministerstva  >> zde

tisková zpráva Zeleného kruhu • návrh MŽP • méně veřejné kontroly, více byrokracie

tisková zpráva asociace ekolologických organizací Zelený kruh: Návrh ministerstva životního prostředí - méně veřejné kontroly, více byrokracie   >> zde

" Ministerstvo životního prostředí skrytě chystá nejrozsáhlejší omezení občanských práv od listopadu 1989. Před takovým krokem na dnešním jednání s náměstkyní Peštovou a náměstkem Manou důrazně varovali zástupci asociace ekologických organizací Zelený kruh.

Úředníci MŽP navrhují vyloučit všechny nevládní organizace ze všech správních řízení o projektech s významnými dopady na životní prostředí [1]. Pouze těm, kdo splní omezující podmínky, mají být přiznána některá z dosavadních práv [2]. Nová byrokracie tak odradí především místní občany od připomínkování otevření dolu, stavby přehrady, skládky či třeba chemičky v jejich sousedství. V budoucnu by se častěji rozhodovalo jen mezi investorem a úředníkem za zavřenými dveřmi, a rozšířil by se tak prostor pro korupci. ....  " 

MŽP vede nově ministr Richard Brabec, člen hnutí ANO 2011

Avion a politika • článek pro MfDnes

... příspěvek na téma sociálního bydlení - jak ho vidí současná olomoucká radnice:

Návštěvy zasedání olomouckého zastupitelstva jsou poučné i zábavné. Na tom březnovém, na kterém byl zvolen primátorem Martin Major, proběhla zajímavá debata. Zúčastnění: nájemníci v Olomouci známého bytového domu Avion, radní z pravicové koalice, opoziční zastupitel Staněk (ČSSD). Předmět debaty: prodej Avionu obálkovou metodou za cenu 45 mil. Kč.
 
Nájemníci radním vyčítali: prodáváte nám střechu nad hlavou obálkovou metodou, a ani nám nedáte vědět. Je to nefér a nesportovní. Platíme Vám v nájmech každoročně 4,5 milionu, Vy jste na opravy ani nesáhli. Bydlí tu lidé, kteří nedostanou hypotéku nebo půjčku. Nechceme, abyste dům, který byl postavený jako sociální, s malými byty, vůbec prodávali. Když už ho chcete prodat, jednejte s námi, založíme družstvo a zadlužíme se společně.
 
Pravicoví radní na to: nabídku ještě nikdo nepodal. Poradíme se, dovolíme Vám to družstvo i koupi domu. Ale abychom si rozuměli – není to žádný sociální dům. Nájemné platíte stejné jako všichni, a sociální domy podle zákona neexistují.
 
A pan Staněk říkal: ale oni si přece nechtějí dům kupovat - chtějí jen bydlet! Ale nikdo ho neposlouchal.. A nikdo také neřekl, že když si dům na opravy vydělá za 4 roky, a pak každoročně vynáší 4,5 mil, je jeho prodej za 10 ročních nájmů činem špatného hospodáře. Nebo zoufalého?
 
A co je ještě horší je, že radní neví, že dům s malinkými byty je i s obyčejným nájemným sociálním bydlením. Že řada lidí, a nejen důchodců, dokáže zaplatit nájem jen tak malého bytu jako jsou ty v Avionu. Když je přimějeme platit za hypotéku víc, budou hladovět nebo požádají o další dávky. Že povinností komunity je lidem, kteří jsou slabí, pomáhat, a ne jejich situaci zhoršovat. A už vůbec ne proto, že se špatně hospodaří a že radní chtějí zadlužit ty, kteří se nemohou bránit, a peníze od nich vyinkasovat.
 
(A pro srovnání: roční výdaje Olomouce za aquapark jsou 43 mil. Kč).
 

Olomouc • lampy • aktuálně

iDnes: Památkáři sepsuli lampy na spojnici náměstí. Na to Horní se prý nehodí  >> zde
Deník: Horní náměstí otestuje tyto lampy. Primátor je pro, architekt nesouhlasí  >> zde

tisková zpráva NPÚ Olomouc k výměně osvětlení na Horním náměstí  >> zde 
" Statutární město Olomouc připravuje výměnu veřejného osvětlení na Horním náměstí v Olomouci. Současné lampy mají nahradit stožáry s lampami Philips UrbanStar, čtyři nové stožáry se navrhují před východní a západní průčelí budovy radnice.

Národní památkový ústav konstatuje, že nepovažuje za vhodné, aby před východní a západní průčelí radnice byly osazeny další stožáry veřejného osvětlení, protože by se staly pohledovou zábranou a především v noci jejich světlo znemožňovalo plnohodnotné vnímání uměleckých a uměleckořemeslných detailů radnice (např. renesanční lodžie na východním průčelí). Zároveň se domníváme, podle shromážděných důkazů, že uvažovaná výměna nepřinese zvýšený světlený komfort a znehodnocuje architektonické řešení, které vzešlo ze soutěže na úpravu Horní náměstí v roce 1995, jež byla opakovaně oceněna i v mezinárodním měřítku. ... "

Olomoucké mosty • aktuálně

• KAO přednesl otevřenou výzvu na olomouckém zastupitelstvu 1. března 2014. Setkala se s podporou řady zastupitelů a
  nově pověřený radní pro OKR Jan Holpuch i hejtman Jiří Rozbořil přislíbili, že se kauzou začnou aktivně zabývat.
• KAO dále oslovil ředitele NPÚ v Olomouci, p. Mgr. CHupíka, ve věci možného přehodnocení jejich negativního stanoviska
  k horní konstrukci mostů. Reakce je sice opatrná, nikoli však a priori odmítavá:

Vážený pane architekte,
 nechal jsem shromáždit písemnosti, které máme k akci k dispozici. K podobě mostů jsme neměli závažnějších připomínek, akcentovalo se, že mosty nebudou vytvářet pohledovou zábranu v území směrem ke Klášternímu Hradisku. Více našich připomínek padalo k řešení břehů (použití původních obkladových materiálů, řešení náplavek a pod.). Požadavek na účast architekta jsme vznášeli v průběhu projednávání vícekrát.
 Samozřejmě přivítáme architektonickou soutěž nicméně máme obavu, zda jakákoliv oblouková konstrukce mostu na požadované rozpětí nevytvoří opravdu masivní a velmi vysokou konstrukci, která bude skutečnou pohledovou bariérou na MPR Olomouc nebo Klášter Hradisko. Při požadavku na 650 m3/s průtoku je také nemožné konstrukci řešit vespod mostovky.
 Lituji, že nemohu přinést konkrétnější vyjádření, ale to by odviselo od konkrétnějšího návrhu řešení arch. pojetí mostů. ...

• KAO informoval o novém vývoji situace kolegu arch. Antonína Nováka z ateliéru DRNH Brno, autora nevyužité studie mostů
  pro SMOl z r 2002.
• KAO kontaktoval pracovní skupinu pro soutěže při ČKA ve věci odborné pomoci při organizaci případné arch. soutěže na
  řešení mostů. Veřejná soutěž by časově zabrala 20-26 týdnů a finančně stála 1,7-3,2 mil. Kč.
• Před několika dny jsme obdrželi informaci od p.radního Holpucha:

Vážený pane architekte,
velice děkuji za Vaše informace obsažené v předešlých mailech. Rád bych Vás v krátkosti informoval o dosavadních krocích z naší strany.
 Ve věci mostů jsem se sešel s paní Mgr. Kauerovou, panem dr. Chupíkem a panem arch. Novákem, který je autorem prvotní

Olomouc • lampy • vyjádření Jana Šépky


KAO publikuje vyjádření kolegy Jana Šépky k znovu aktuální otázce lamp na Horním náměstí v Olomouci. 
O lampách se lze dočíst   >> zde  i  >> zde     
Že jsou 'plácačky' či 'urbanstary' po více než 10 letech náležitě horké dokládá to, že výměnu lamp na Hoprním náměstí zařadil
nově zvolený olomoucký primátor mezi několik svých priorit.z tisku • MMR: dotace, veřejné zakázky, sociální bydlení, SZ • o jednání s investory • Pánek o neziskovkách

Deník Referendum: Našim hlavním úkolem je čerpání peněz z evropských fondů, tvrdí Jourová  >> zde
E15: Věra Jourová: Složitý zákon korupci nevymýtí  >> zde
Finmag: Střízlivě o Amazonu, externalitách a vlastnictví .. m.j. o podmínkách pro investory a vyjednávání  >> zde
Finmag: Šimon Pánek: I dobro se dá dělat špatně  ... m.j. o neziskovkách  >> zde
Deník Referendum: P. Holubec: O všeobecném zadrhávání a odkladech, které nemusí být na škodu  .. o územním
plánování  >> zde

Prohlášení KAO

K vyjádřením předchozího primátora Novotného v tisku i na zastupitelstvu dne 1.3. Klub architektů Olomoucka uvádí: 

Dne 19. 2. 2014 zaslalo 21* v Olomouci působících architektů tajemníkovi magistrátu otevřený dopis, ve kterém uvedli své výhrady vůči způsobu vypsání výběrového řízení na post vedoucího Odboru koncepce a rozvoje a vůči důsledkům, které má obsazování tohoto postu osobou s nedostatečnou kvalifikací (a dodejme nyní i se slabými kompetencemi) dlouhodobě má.

Není pravdou, že v souvislosti s tím členové KAO podali pouze "protestní" přihlášky na pozici vedoucího OKRu, jejichž cílem bylo upozornit na problém veřejnost. Olomoucký architekt Pavel Grasse, který se mimo jiné dlouhodobě úspěšně věnuje problematice městského plánování, podal přihlášku řádnou. Předpokládáme, že tato skutečnost musí být představitelům olomoucké radnice známa.

KAO a Občané proti ŠTW na zastupitelstvu 1. 3. 2014

                                                                                      foto DENÍK/Jiří Kopáč
Mimo to, že po 8 letech odstoupil z čela olomoucké radnice Martin Novotný a novým primátorem byl hlasy koalice zvolen Martin Major, a že proběhla obsáhlá rozprava o prodeji městských bytů (Avion) a začala tak doufejme předvolební diskuze na téma sociální bydlení, vystoupili jsme v bodu programu Různé (1) Lukáš Blažek na téma olomouckých mostů a (2) já na téma stavební uzávěry pro výškové stavby. Třetí dobrovolník k tématu výběrového řízení na šéfa OKRu se nenašel, ale zastupitelé téma otevřeli sami.

Ke kauze mostů řada zastupitelů vyjádřila obecnou podporu názoru KAO. Nově pověřený radní pro OKR Holpuch a hejtman Rozbořil přislíbili o věci jednat, radní Vlach upozornil na nebezpečí opakování situace s východní tangentou, kdy se už připravená stavba stornovala.

Na téma stavební uzávěry na výškové stavby nikdo z přítomných nereagoval.

Zastupitel Marek otevřel téma hlavního architekta. Nový radní Novotný se potom obul do KAO - nejdříve nás opětovně nařkl z falešné profesní solidarity - tentokrát vůči Janě Křenkové, která podle něho neplní svou funkci hlavního architekta. Poté zhruba zopakoval argumenty publikvané dříve v tisku:  ".... před podobnými komentáři bych dal přednost tomu, aby se některý z kolegů architektů do tohoto výběrového řízení přihlásil a pokusil se o svých kvalitách přesvědčit výběrovou komisi" "Odbor není zaměřený pouze na urbanismus a architektonické záležitosti. Na magistrátu jako organizační jednotka zastřešuje i další oblasti. Nebylo by tak adekvátní ve výběrovém řízení vymezovat odbornou způsobilost pro uchazeče jen do oblasti architektury či urbanismu". *

A na konec triumfoval tím, že bychom měli přestat jednat takto infantilně a začít se chovat úměrně svému věku. 

Zřejmě tím myslel to, že jsme se opakovaně pokoušeli suplovat roli hlavního architekta a odpracovali přitom zdarma stovky hodin, a že jsme veřejně poukázali na to, že radniční koalice nikoho kvalifikovaného a s autoritou v čele 'útvaru hlavního architekta' nechce.

 
příspěvek 1

Dobré odpoledne, dámy a pánové, 

jménem Klubu architektů Olomoucka (KAO) Vás chci  aktuálně seznámit s tématem "Olomoucké mosty Masarykova třída a Komenského ulice (u Bristolu)". Jak jsme Vás již informovali, oba mosty mají být v rámci II.B etapy protipovodňových úprav řeky Moravy strženy a nahrazeny novými, umožňujícími bezpečný průtok až třísetleté vody. KAO vyjádřil svou značnou nespokojenost s mediálně prezentovanou podobou nových mostů v Otevřené výzvě Vám, představitelům města, 5. února 2014.

Mezitím na naši výzvu reagoval generální ředitel Povodí Moravy, pan Hodovský, dvěma důležitými informacemi:
1. Zadavatelem projektové dokumentace na celou akci a investorem sice je Povodí Moravy, s.p., ovšem investorem a majitelem mostu Masarykova je Statutární město Olomouc a podobně most Komenského financuje a vlastní Olomoucký kraj.
2. Ačkoli stavební povolení na celou akci bylo vydáno již v lednu 2013, prováděcí projekt a finance z Ministerstva zemědělství mají být zajištěny teprve v průběhu letošního roku. Město Olomouc pak ve svém rozpočtu na rok 2014 počítá pouze s 2,627 mil. Kč prozatím jen na projektovou přípravu investice.

z tisku • schvalování olomouckého územního plánu pokračuje • Akademie věd ČR k projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe

• Olomoucký deník: Nový územní plán Olomouce po výhradách předělali  >> zde

... Jelikož značné části námitek a připomínek magistrát vyhověl, bude návrh znovu veřejně projednán.
 
... Olomoučané se mohou se změněnou podobou doprovázenou výkladem projektanta seznámit 3. dubna v 16 hodin ve velkém zasedacím sále magistrátu v Hynaisově ulici.
Od 3. března do 10. dubna bude návrh vystaven k ve foyer magistrátu. V tomto termínu mohou lidé uplatňovat připomínky a námitky. Územní plán by měli olomoučtí zastupitelé dostat ke schválení v červenci nebo srpnu.

• Britské listy: Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky: Stanovisko k projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe >> zde