inzerce • obklad metra ze Šternberka

iDnes.cz >> Strop sálu je k nerozeznání od stanic metra, Šternberk ho rozprodává
šablony prodává městském informačním centru • autoři ideje - masparti

Nápad vznikl ve spolupráci s mladými architekty O. Spustou, P. Martinkou a P. Jakšíkem, které ředitel MKZ RNDr. Libor Svoboda oslovil se záměrem zatraktivnění interiéru stávající knihovny. "Už při vstupu nás upoutal podhled, který všichni známe z pražského metra", říká Petr Jakšík, jeden z tří mladých architektů a dodává, že ihned chtěl mít alespoň jeden kousek doma. Podhled sálu, který je součástí šternberského "kulturáku" kde sídlí i knihovna, je totiž sestaven z legendárních hliníkových šablon, kterými je obložena řada stanic pražského metra linky A. Tento podhled by jinak nejspíše skončil ve sběrných surovinách; sál totiž brzy projde nákladnou rekonstrukcí. Příležitost mít pár těchto originálních retro kousků doma máte teď i Vy: město Šternberk rozjíždí prodejní sbírku, ze které bude financována nová podoba šternberské knihovny.

anotace:  Budova Městského kulturního centra ve Šternberku je dílem architekta Vladimíra Kalivody. 

miliardy na dosah = východní tangenta? za pět let?

Zprávy uvádějí, že se regionálním politikům podaří prosadit Olomouckou aglomeraci (Olomouc-Přerov-Prostějov) mezi prioritní oblasti, kam budou směřovat dotace z EU v příštím období.  Olomoucký denník: "Nejvíce peněz by mělo jít do dopravních staveb jako jsou obchvat Přerova či Olomouce. V plánu je například také podpora středního školství ve vztahu k trhu práce či budování moderních vědecko-výzkumných zařízení."

Obchvat východní strany Olomouce - tzv. Východní tangenta. Máme být optimisty? Když jsem se v r. 1998 přišel poprvé zeptat sympatického inženýra Dosoudila, který měl dopravní koncepci na starost na magistrátu, kdy že přestanou jezdit kamióny přes Hodolany a Chválkovice, řekl mi: za pět let.  Větu 'za pět let, maximálně za sedum' jsme od té doby slyšeli mnohokrát. Potom, když myslím v roce 2006 olomoučtí politici 'zařízli' projekčně i finančně připravenou stavbu (zahájení ŘD plánovalo na rok 2008), začali být na radnici s časovými plány trochu neurčití. 

A tak .. milá tangento .. čekáme tě za 5 let!


   logo PETICE ZA OBCHVAT NA ŠTERNBERK - ŽÁDÁME URYCHLENÉ ŘEŠENÍ  z r. 2005

STARONOVÉ MOSTY NA MORAVĚ • MASARYKOVA A KOMENSKÉHO, OLOMOUC

* oba mosty jsou součástí rozsáhlé akce “Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.B etapa”
* stávající mosty budou strženy a na jejich místě vyrostou nové na průtok 650 m3/s
* generálním investorem a pořizovatelem projektové dokumentace je Povodí Moravy, s.p.
* počítá se rovněž s vybudováním rekreačních náplavek (berem), dvou lávek pro pěší nebo “tesařikova” parku u Bey
* výsledkem bude ochrana centra před 200-300letou vodou (údaje se různí)
* v současnosti je vydáno stavební povolení (leden ‘13  >> zde ), a prováděčka zřejmě ve finále, čeká se na peníze
  z ministerstva (cca 900 mil.Kč), hotovo by mělo být r. 2018  
* další vizualizace obou mostů, náplavek a parku  >> zde  a  >> zde.
* prezentovaná podoba mostů je převážně výsledkem konstrukčně technického řešení (na návrhu obou mostů se nepodílel
  žádný architekt) – to je, zvl. u mostu na Masarykově hauptstrasse, dost velký průšvih
   návrh mostu Masarykova
* sepsal jsem tedy výzvu adresovanou vedení našeho města – pokud nebudete většinově proti, tak ji ještě před nejbližší radou (27.ledna ‘14) jménem KAO namailuji všem zastupitelům, radním a p. primátorovi, popř. ji ještě přečtu na nejbližším
zastupitelstvu (24.února’14)    .... díky za reakce
 
 
      Vážení zastupitelé, radní, pane primátore města Olomouce,
    chtěli bychom se vyjádřit k jedné ze zásadních plánovaných investic na území našeho města. Jedná se o II.B etapu zvýšení kapacity koryta řeky  Moravy, v jejímž rámci mají vyrůst dva “staronové” mosty – na Masarykově třídě a v Komenského ulici (u Bristolu). Nahradí stávající nevyhovující přemostění a svou dostatečnou průtoční kapacitou 650m3/s pomohou zajistit protipovodňovou ochranu centra Olomouce. Investorem obou mostů a objednatelem projektové dokumentace je Povodí Moravy, s.p.

KAO drží poště na Náměstí Republiky palce!

vyzvali nás krásnoolomoučtí přátelé, abychom se připojili k úsilí o zachování historické pošty na Nám. Republiky, která má být zavřena, zmodernizována (konec dopisů?) a přesunuta do OC Šantovka viz:
a článek od M. Poláčka o vlastní budově na iDnes >> zde

Dobrá tedy. I architekti jsou sentimentální a praktičtí a myslí si, že je to od pošty pěkná blbost. Jenže nejsme pošťáci..

Důležitý ale bude celkový efekt, jaký veliké nákupní centrum hned vedle historického centra bude mít. Jak poklesnou obchodníkům v centru příjmy? Poklesnou nájmy? Ubyde v centru obchodů nebo kaváren? Přibudou secondhandy? Kolik základních služeb se přestěhuje? Jaký vliv to bude mít na návštěvnost centra? Jak to ovlivní daňové příjmy do městské kasy?
Snad k tomu někdo pečlivě sbírá tvrdá data a za rok dva budeme vědět přesně, jak to tedy je. Zatím jen příznačná zajímavost: Olomouc drží spolu s Libercem prvenství ve velikosti nákupních ploch v obchodních centrech, a zároveň sdílí čelné pozice v zadlužení města (loni v Liberci přes 20000 Kč/obyvatele a celkem 2,5 miliardy Kč, u nás 15000 Kč/obyvatele a celkem 1,5 miliardy Kč). O čem to vypovídá?  .. a ano, abych jen nekritizoval, u nás také hezky třídíme odpad :)

omyly primátora Novotného • k diskuzi • bude aktualizováno!

1
Na prosincovém zastupitelstvu jsem kritizoval, že Stat.město Olomouc nezajistilo objektivitu správního řízení o ŠTW, které proběhlo na Oddělení památkové péče magistrátu. Primátor reagoval: Vystupující vznášeli podnět, že bychom měli zasáhnout do toho procesu z hlediska toho, jestli to rozhodnutí bylo učiněno na základě dostatečných podkladů a podobně. Předpokládám, že je to hlavní úloha krajského úřadu, aby toto bylo posouzeno.

Pan primátor se mýlí. Městská památková rezervace Olomouc je předmětem památkové ochrany. Historické jádro je jedním z hlavních 'statků', které město spravuje (vedle nemovitostí, infrastruktury, organizací apod.). Památkově chráněné jádro je ve svém celku veřejným statkem, i když je tvořeno i soukromými nemovitostmi. 
 
Podle § 2 odst. 2 zákona o obcích "Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem."  A dále slib zastupitele: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." 

Ochrana památkové hodnoty (a samozřejmě i komerční hodnoty) historického jádra není nějakou libovůlí zastupitelů, radních a primátora, ale je jim uložena zákonem. 

Primátor pochybuje, že by město mělo hájit svůj zájem ve správním řízení, a dodává, že to je věc krajského úřadu.
- Tím říká: my, samospráva, jsme tady úplně kničemu (všechny zájmy objektivně posoudí a ochrání stát).
- Přestože jsme právní laici, víme, že platí zásada "jestli máš co říct, řekni to hned". Jinak řečeno - jestli neuvedeme ve správním řízení důležité skutečnosti, ačkoliv jsme k tomu vyzváni, v dalších krocích (třeba při odvolání) už k nim nemusí správní orgán či soud přihlédnout.
To znamená - město Olomouc se svou vědomou nečinností ve správním řízení vzdalo možnosti hájit veřejný zájem - ochranu historického jádra.


2
Primátor uvedl:  Jsem přesvědčen, že celá řada stanovisek Národního památkového ústavu v minulém období k územnímu plánu, nebo Ministerstva kultury ČR k územnímu plánu jsou pro toto město nepřijatelná. Jestliže město mělo představu, že jedna z os rozvoje města by mohla být kolem třídy Kosmonautů a třeba i v lokalitě Šantovka, tak řada stanovisek těchto orgánů tuto variantu neumožňují, pro mě je vážnou otázkou, zda v tuto chvíli akceptovat jiná stanoviska Ministerstva kultury, třeba k výškovým hladinám nebo jiným parametrům po celém území města Olomouce
 z návrhu ÚP: fialová: 6-7 podlaží, tmavá fialová a modrá: 8-9 podlaží
Pan primátor, který má osobně na starost Odbor koncepce a rozvoje a přípravu územního plánu, zřejmě přehlédl, že v novém územním plánu je navrženo:
• podél třídy Kosmonautů výšková hladina 19/23m - to je 6-7 podlaží, a 25/29 m a 29 m - to je 8-9 podlaží
• na ploše bývalého Mila výšková hladina 19/23m - to je 6-7 podlaží
Není pravda, že by nový územní plán 'škrtil' investory a neumožnil rozvoj centra !


3
Je to pro mě komplexní téma, které se netýká jenom toho jednoho objektu a pokusím se v řádu týdnů přijít s nějakým

ŠTW • lednové aktuality

• k záměru výstavby Šantovka Tower se údajně vyjádřila Vědecká rada Univerzity Palackého. Jakmile budou známy podrobnosti, uveřejníme je.

• jak je známo, ve spise vedeném na Oddělení památkové péče olomouckého magistrátu ve věci Šantovka Tower, existuje film - vizualizace stavby ŠTW z Dolního náměstí. Vizualizace, zpracovaná jako krátký film ze sítě bodů, přesvědčivě prokazuje viditelnost stavby z plochy náměstí. Pan prof. Voženílek, který ji pro Magistrát zpracoval, nám sdělil, že: " .... jsem poskytl Magistratu města Olomouc (k rukam Mgr. Kauerove) verejne prohlaseni, o kterem jsem vas na schůzce informoval. Soucasti mého veřejného prohlaseni je i zminene video naší ukazkove vizualizace. Me verejne prohlaseni je u pi Kauerove k dispozici."
Stavební úřad ovšem vizualizaci dosud utajuje, ačkoliv byla pořízena za veřejné prostředky, a bylo o její vydání požádáno podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Proč asi? Je to proto, že se jedná mimo námi zpracovaných vizualizací o jediné obrázky, které ukazují ŠTW ve vztahu k historickému centru, protože je zpracoval nezávislý a v kauze se neangažující expert, nebo proto, že i laici si z nich mohou udělat na věc svůj názor?

• Olomoucký denník: on-line rozhovor s Marianem Jurečkou, kandidátem na ministra zemědělství a místopředsedou KDU-ČSL >> zde
DOTAZ: Dobrý den pane Jurečko. KDU-ČSL má mít v nové vládě v osobě pana Hermana ministra kultury. Do jeho pravomocí bude patřit i památková péče. Dovolím se zeptat, zda se KDU-ČSL z této pozice bude snažit, aby Městská památková

PF od Milana

M. Obenaus: hlásím se opětovně ke členství, i když už víceméně si dovoluji pozorovat dění poněkud zpovzdálí... novoročenka je zcela volně pro použití komukoliv.

KAO • ČLENSTVÍ • WEB


Ahoj kolegové a příznivci KAO, máme za sebou rok fungování tohoto blogu. Blog má daleko k tomu, aby byl dokonalý, m.j. mu chybí zrcadlení na Facebooku, málokdo zde na články reaguje, ale přesto - myslím že se nám daří dostávat alespoň do povědomí odborné veřejnosti zajímavá témata. Přinejmenším návštěvnost o tom svědčí. Chtěl jsem s tím na podzim seknout, ale někteří z Vás mě přemluvili.. takže pokračujeme. Podle návrhu Ondry se udělaly drobné změny v grafice a funkcích webu, další by měly ještě přibýt, plus stručné profily členů KAO s odkazy a kontakty.
Obracím se na Vás v té souvislosti se třemi body:

1
Prosím všech 23 zakládajících členů KAO z dubna 2003, aby se znovu přihlásili - obnovili své členství v Klubu architektů Olomoucka. Důvodem je, že řada členů se činnosti KAO dlouhodobě neúčastní, a nezdá se tedy fér aby byli s činností KAO spojováni.


Vyzývám všechy architekty a urbanisty, nebo kolegy z příbuzných profesí (krajináře, zahradní architekty, historiky architektury apod.) z Olomouckého regionu - pokud souhlasíte s prohlášením KAO  >>zde , a máte zájem se spolu s námi setkávat a spolupracovat, či naši činnost jen pasivně podporovat, velmi rádi Vás mezi sebou uvítáme.

3
Náklady na www.KAOL.cz budou letos cca 7000,- Kč. Máte-li chuť podpořit jeho fungování, prosím o skromné příspěvky. Jména přispěvatelů budou podle jejich vlastního přání zveřejněna či nezveřejněna.z tisku • téma staré x nové z pera architekta Jana Bendy

Jan Benda: Život a smrt české architektury   >> zde 

".. Není to architektonický jazyk fasád, co k nám promlouvá. Nejsou to ani vizuální symboly, které nám umožňují si k domu vytvořit autentický vztah. To, co k nám opravdu promlouvá, je jazyk reflektující názory a hodnoty naší současné doby. Unikátní a dobrý architektonický návrh nepoznáte podle tvarové rozmanitosti a materiálové bohatosti, ale podle jeho integrity – podle toho, do jaké míry se návrh nebo hotový dům shoduje s tím, v co věříme. Kvalitu architektonického návrhu musíme hledat v rovnováze mezi filozofickým, technickým a estetickým řešením domu. Redukovat ho jenom na jeho estetickou kvalitu znamená redukovat ho na pouhé stavební dílo. "

Vážení kolegové a příznivci architektury, KAO Vám přeje vše dobré v roce 2014


M.L.: Můžete se jako já ztotožnit s touto charakteristikou končícího roku?   >>> zde   
Imponuje Vám, jako mě, tato aktivita kolegů v Českých Budějovicích?    http://www.cbarchitektura.cz

a D.H. a O.S. dodává:   
*architekti
http://www.cbarchitektura.cz     . . . m.j. post hl. architekta ČB
http://www.dularchitektury.cz/aktualne      . . . havířovské nádraží zachráněno - co dál . . .
https://www.facebook.com/aarchitektura     . . . Zlín

*občanské iniciativy
http://www.zitbrno.cz/     . . . oficiální portál City Identity města Brna
http://www.plzenane.cz/    . . . zlepšování kvality života občanů v kraji / inspirace
http://ostravablog.cz/    . . . nezávislé zpravodajství
http://www.zaopavu.cz/index.php    . . . veřejný prostor/ ekologie / kultura
http://praguewatch.cz/     . . . praha pod lupou/ 155 arch. a urb. kauz / přesahy do společnosti, politiky
http://www.osbrneni.cz/     . . . jak se zbavit hazardu / inspirace / Brno
http://nesehnuti.cz/     . . . široký sociálně ekologický záběr / hypermarkety / Brno
http://www.stoptunelum.cz     . . . velmi kvalitní a fundovaný web / inspirace / Ústí n. l.

Oslovují Vás jako mne názory a poslání výstavy kolegy Miroslava Šika?

Vyjímám pro mne nejzajímavější části rozhovoru:
... A nyní ansambl!!!   výzva architektům, stavitelům a úřadům, aby na městský design a architekturu nahlíželi jako na kolektivní umělecké dílo Architektura by měla být vsazena do kontextu a neměla by jen křičet sama za sebe. Dostane se tak do dialogu se svým okolím. V Čechách tyto otázky ještě asi nejsou aktuální.

... že architektura je deštníkem, střechou, je společenskou vědou,

... ve Švýcarsku znamená architektura pro střední a střední nižší třídu ještě mnohem víc. Je základním médiem životního stylu. Tím, čím se člověk vyjadřuje. Není to drahé auto, šaty, jídlo nebo whiskey. … ve Švýcarsku je architekt na třetím místě společenského žebříčku. ... v roce 1979 ... to ve Švýcarsku ještě tak nebylo. Za třicet let jsme se ale vtlačili lidem do jejich zájmu. 

Přijde tato doba i v Česku? ... Musí se udělat reforma. Souvisí s tím školství, soutěže, časopisy, výstavy. Nadaní architekti žijí v každé době. Je však třeba běžné obyvatelstvo podnítit. Ve Švýcarsku to trvalo třicet let. ... Je to na osobnostech.

... Nejsem si jistý, jestli Češi stále nemají nenasycený modernistický hlad. ... pozoruju, jak se rozšiřují koberce pofidérních rodinných domečků. Je v tom velká touha po atypičnosti, přehnané individualitě. Je to asi pořád reakce na to, nenechat si nikým nic říkat a nařizovat.

... Švýcaři město vnímají jako kolektivní dílo, ulice jako prostor, kde se potkávají. Zase se vracejí zpátky z nákupních středisek a snaží se oživit veřejný prostor. Česká nákupní centra mají zatím stále obrovský tah. Je to neuvěřitelná individuální orientace bez jakékoliv zodpovědnosti.

... Jsem trochu skeptický k napodobování švýcarské architektury. To jsou ty dřevěné obložené domy, dost se to rozmáhá. Chybí v tom rozumné švýcarské uvažování. Rezervovaný jsem i vůči hi-tech komplikované umělohmotné architektuře nebo českému minimalismu. Nejsilnější tendence jsou vidět v domech v okolí velkých měst. Co domeček, to jiný styl, žádný dialog,...  

... Čeští architekti často nadávají na úředníky, památkáře, politiky. Stejné instituce a pravidla jsou i ve Švýcarsku. Jak to, že to tam nedrhne? Je to naší neúctou k zákonům?    ... Ve Švýcarsku je stavění velmi regulované. Já mám více či méně na každou věc, kterou dělám, přesný regulativ. Švýcaři jsou všichni v klidu, architekti i úřady, protože vědí, že vše běží přesně podle zákona. Nedůvěra, kterou v Čechách všude cítím, a možnost si to usnadnit ve Švýcarsku není. Nikdo se tam nic nepokusí ani malinko obejít. V Česku regulace jsou, ale máte možnost je obcházet. Zvláštní je tu ten, kdo to nedělá.  

Shodneme se, že „Tu práci za nás nikdo neudělá!“? Že by měl každý podle svých sil a možností přispět?  Celý rozhovor  >> zde     

TP: o M. Šikovi, známém v době mých studií na ČVUT ohromnými pastelkovými perspektivami ne-architektur, které museli kreslit studenti jeho ateliéru (m.j. pro Olomouc zásadní Jan Šépka), info  >> zde  a  >> zde  a  >> zde  a  >> zde  a  >> zde.

z tisku • Unikátní vodní areál v Olomouci. Chceme sportoviště pro lidi, plánují kajakáři • z autobusáku do Šantovky po přechodu

" ... Chceme zjistit, která z vytipovaných lokalit je vzhledem k územnímu plánu schopná pojmout takovouto stavbu...Nechceme vybudovat kanál jen závodního typu...Ve sjezdu jsme nejlepší na světě, což není bůhví co. Ale na druhou stranu, o kolika lidských činnostech v Olomouci můžeme říct, že jsme nejlepší na světě... Je tady řada fanoušků divoké vody, funguje katedra rekreologie, která využívá vodu ve všech svých skupenstvích k tomu, aby naučila lidi, jak trávit volný čas.... Chceme přinést projekt, který bude zajímavý pro každého občana Olomouce. Jestli se podaří naše vize, tak to bude volnočasové zařízení, které bude využívat vodu ve všech formách. To znamená možnost přírodního koupaliště, školy kajaku, raftingu, budou tam netradiční aktivity spojené s vodou. Většina sportovišť v Olomouci je založená na tom, že tam funguje určitá omezená skupina lidí. To my nechceme. Chceme sportoviště pro lidi... "      
KAO drží palce!     článek OLOMOUCKÉHO DENÍKU  >> zde   
   Foto: DENÍK/Michal Kovář                                                                                             OLOMOUCKÝ DENÍK: U Šantovky bude nakonec přechod, i se semafory  článek >> zde    ... Výsledek průzkumu prokázal, že nežádoucí pohyb chodců, kteří místem prochází
v rozporu s pravidly, má kritický dopad na plynulost dopravy...